Universiteit Leiden

nl en

Thorbecke Leerstoel organiseert overleg over regiovorming in het openbaar bestuur

Op woensdag 21 juni 2017 organiseren de Thorbecke Leerstoel en de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden een overleg over regiovorming in het openbaar bestuur, dat steeds meer en op een steeds grotere schaal plaatsvindt. De bijeenkomst zal aanvangen met een openingswoord van prof. mr. Job Cohen, hoogleraar Decentrale overheden en bekleder van de Thorbeckeleerstoel.

Genodigd zijn de Commissaris van de Koning, het college van Gedeputeerde Staten en leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Vanuit de Thorbecke Leerstoel werkt mr. Richard van Oevelen aan het formuleren van een onderzoeksagenda voor de provincie en het middenbestuur als geheel. Om deze agenda verder vorm te geven, wordt in kaart gebracht welke problematiek met betrekking tot regiovorming in de praktijk van het middenbestuur naar voren komt. Spreken met direct betrokkenen is daarbij van groot belang.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.