Universiteit Leiden

nl en

Oratie prof.mr. Job Cohen

Prof.mr. Job Cohen heeft op 9 januari zijn benoeming als bijzonder hoogleraar op de Thorbecke-leerstoel gemeenterecht/ gemeentekunde aanvaard.

Cohen tijdens oratie.

De vierde D

Drie grote decentralisaties zijn sinds 1 januari een feit en stellen de Nederlandse gemeenten voor een grote opgave: op de terreinen van de jeugdzorg, grote delen van de ouderenzorg en de arbeidsparticipatie dragen zij verantwoordelijkheid. Dat zijn gebieden die voor heel veel mensen van groot belang zijn. Daarom is het essentieel dat burgers vertrouwen hebben in hun gemeenten. Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd van grote veranderingen, die nog eens voor extra onzekerheid zorgen.

Vertrouwen in democratie beperkt

Het gaat zeker niet moeiteloos in een tijd waarin het vertrouwen in de democratie beperkt is. Daarom hield Job Cohen een pleidooi om de lokale - en provinciale - democratie te versterken met wat in de wandelgangen inmiddels een G1000 wordt genoemd: een bijeenkomst waarin een flink aantal burgers die door loting bij elkaar gebracht zijn, met elkaar de belangrijkste vragen voor hun gemeente formuleren en van een richtinggevend antwoord voorzien. Loting is daarbij essentieel om te garanderen dat vanuit alle lagen van de bevolking wordt deelgenomen. Het is dan aan provinciaal en gemeentelijk bestuur om die antwoorden in beleid om te zetten. Zo kan de afstand tussen burger en bestuur verkleind worden en het vertrouwen in de vierde D, de democratie, versterkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie