Universiteit Leiden

nl en

Bernard Steunenberg

Hoogleraar Bestuurskunde

Naam
Prof.dr. B. Steunenberg
Telefoon
+31 70 800 9499
E-mail
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Bernard Steunenberg onderzoekt Europese politiek en beleidsbepaling, waaronder de relatie tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de omzetting en uitvoering van het Europese beleid. In zijn werk gebruikt hij perspectieven uit de speltheorie, de deliberatieve heorie, de publiekekeuzetheorie en de analytische beleidsvisie.

Meer informatie over Bernard Steunenberg

Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid. De perspectieven waarmee hij deze onderwerpen benadert zijn afkomstig uit de speltheorie, deliberatieve theorie, publieke keuzetheorie en analytische politieke theorie. Naast het doen van onderzoek organiseert Bernard Steunenberg regelmatig nationale en internationale discussies met betrekking tot de EU. Leer Bernard Steunenberg kennen en hoe Europa ons beïnvloedt.

Bernard Steunenberg haalde zijn Bachelordiploma Bestuurskunde (1979) en zijn Masterdiploma Bestuurskunde (1983) aan de Universiteit Twente. In 1989 promoveerde hij hier ook in de Bestuurskunde. Hij was Universitair Docent bij het Instituut Economie van de Universiteit Twente (1986-1994), Universitair Hoofddocent en coördinator van het Netherlands Institute of Governance (NIG) (1994-1999), en Universitair Hoofddocent Publieke Financiën bij het Instituut Bestuurskunde en Publiek Beleid aan de Universiteit Twente (1994-1999). Hij is tevens gastonderzoeker geweest bij verschillende universiteiten, waaronder het Fernand Braudel University Institute in Florence (2006-2007). Als Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics (2009-2014) richtte hij het Jean Monnet Center of Excellence op aan de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Bernard Steunenberg heeft aan de Universiteit Leiden in verschillende programma’s verschillende vakken met betrekking tot de EU gegeven, bijvoorbeeld European Union Politics and Policy (BA), EU Decision Making (MA), en Decision Making and Policy Implementation in the EU (REMA). Hij doceert de vakken Political Science (BA-1) en Decision-Making and Rational Choice (BA-3). Daarnaast  doceerde hij verschillende summer schools met betrekking tot EU-politiek en -beleid en is regelmatig gastdocent geweest. 

Redacteur

Bernard Steunenberg is de oprichter en hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Research and Politics. Het gratis toegankelijk tijdschift publiceert artikelen sinds 2014 en is actief op social media.

Onderzoek 

Onderzoek met betrekking tot besluitvorming
Centraal in dit onderzoek staan de strategische interactie tussen politieke actoren, hun belangen en de formele en informele structuren van het besluitvormingsproces. Bernard Steunenberg richt zich onder andere op de wettelijke procedures en de machtsbalans tussen de belangrijkste Europese instituties, het functioneren van de comitologieprocedures, de positie van het Europees Parlement in de EU, de rol van de raadswerkgroepen, en de impact van trilogen als onderdeel van de codecisieprocedure. In een recent project zijn de effecten van het Verdrag van Lissabon onderzocht.

Onderzoek met betrekking tot de coördinatie en implementatie van EU-beleid
In dit onderzoek verkent Bernard Steunenberg de nationale coördinatiemechanismen en de manieren waarop binnenlandse actoren, waaronder nationale parlementen en ambtenaren die werkzaam zijn bij ministeries, het Europees beleid beïnvloeden. Hij onderzoekt ook de manieren waarop Europees beleid het nationale beleid en de nationale implementatiestructuren beïnvloedt. Hij beperkt zich hierbij niet tot het nationale niveau, maar kijkt ook naar de impact van de EU op het regionale en lokale bestuur. Hiernaast is Bernard Steunenberg geïnteresseerd in de manieren waarop de transpositie en implementatie van EU-beleid het succes en de effectiviteit van het EU-beleid beïnvloeden.

Onderzoek met betrekking tot de acceptatie van de EU door burgers
Dit onderzoek is verbonden met het MAXCAP-onderzoeksproject. Steunenberg richt zich op de nationale discoursen met betrekking tot belangrijke Europese zaken. Er is een project dat gericht is op de mening van burgers over Turks EU-lidmaatschap. Recentelijk is er onderzoek gedaan naar de nationale discoursen in verschillende landen over uitbreiding van de EU en Europese integratie. Dit onderzoek verkent de manier waarop burgers Europese integratie ervaren en evalueren. Dit is relevant is voor de aanpak van de huidige legitimiteitskwesties die in de hele EU spelen.

Lijst met onderzoeksprojecten

 • Nieuwe Europese prioriteiten en decentraal bestuur
 • Discoursen over uitbreiding van de EU, nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten;
 • Het gebruik van het behandelvoorbehoud door het Nederlandse parlement;
 • Implementatie van EU-beleid in EU-lidstaten;
 • TEMPUS-project: gericht op de ontwikkeling van EU-studies in Azerbeidzjan die voldoen aan de Europese standaarden voor hoger onderwijs.

De gebruikte data voor een aantal onderzoeksprojecten is te verkrijgen via de Harvard Dataverse.

Recente nieuwsitems

 

Hoogleraar Bestuurskunde

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.110

Contact

Publicaties

 • Stichting Research and Politics bestuurslid en voorzitter
 • Journal 'Research and Politics' Editor
 • Journal 'Bestuurswetenschappen' Member of the Editorial Board
 • Journal 'European Union Politics' Member of the Editorial Board
 • External Expert to the Promotions Committee, LSE, London Member
 • 'Journal of Common Market Studies' Member of Editorial Board

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie