Universiteit Leiden

nl en

Bernard Steunenberg

Wetenschappelijk directeur/hoogleraar Bestuurskunde, met inbegrip van de institutionele economie van het openbaar bestuur

Naam
Prof.dr. B. Steunenberg
Telefoon
+31 70 800 9499
E-mail
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1028-9867

Bernard Steunenberg onderzoekt Europese politiek en beleidsbepaling, waaronder de relatie tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de omzetting en uitvoering van het Europese beleid. In zijn werk gebruikt hij perspectieven uit de speltheorie, de deliberatieve theorie en de economische theorie van politiek.

Meer informatie over Bernard Steunenberg

Nieuws

Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en beleid, inclusief de relaties tussen de EU en de lidstaten bij het omzetten en uitvoeren van dit beleid. Recent schrijft hij ook over de invloed van digitalisering op beleid en beleidsprocessen. Daarbij gebruikt hij perspectieven uit de speltheorie, deliberatieve benaderingen en de economische theorie van politiek. Naast onderzoek organiseert Bernard Steunenberg regelmatig nationale en internationale discussies, over de EU maar ook de mogelijkheden en uitdagingen van data-gedreven beleidsvorming en uitvoering. Leer Bernard Steunenberg kennen en hoe Europa ons beïnvloedt.

Bernard Steunenberg haalde zijn Bachelor diploma Bestuurskunde (1979) en zijn doctoraaldiploma Bestuurskunde (1983) aan de Universiteit Twente. In 1989 promoveerde hij hier ook op een proefschrift dat ingaat op de wijze waarop gemeentelijke politieorganisaties bezuinigingen hebben doorgevoerd. Hij was Universitair Docent bij de vakgroep Economie van de Universiteit Twente (1986-1994), Universitair Hoofddocent Openbare Financiën en coördinator van het Netherlands Institute of Governance (NIG) (1994-1999). Hij is tevens gastonderzoeker geweest bij verschillende universiteiten, waaronder het Fernand Braudel Fellow aan het European University Institute in Florence (2006-2007). Als Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics (2009-2014) richtte hij het Jean Monnet Center of Excellence op aan de Universiteit Leiden.

Aan Leiden is Bernard Steunenberg wetenschappelijk directeur van het Instituut Bestuurskunde. Hij was ook directeur in de periode 2001-2004 en 2008-2011. In de periode 2012-2015 was hij vice-decaan van Faculteit Campus Den Haag.

Onderwijs

Bernard Steunenberg heeft aan de Universiteit Leiden in verschillende programma’s vakken verzorgd over politiek, bestuur en beleid, en de EU. Dat zijn Economische theorie van politiek (BA-3) en EU Policymaking and Implementation (MA Public Administration). Verder verzorgt hij de succesvolle met prijzen bekroonde MOOC over ‘European Policy and Implementation’ op het platform van Coursera. Daarnaast doceert hij regelmatige als gastdocent in verschillende leergangen. 

Redacteur

Bernard Steunenberg is de oprichter en hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Research and Politics. Het gratis toegankelijk wetenschappelijke tijdschift publiceert artikelen sinds 2014 en is actief op social media.

Onderzoek

Onderzoek met betrekking tot besluitvorming
Centraal in dit onderzoek staan de wisselwerking tussen politieke actoren, hun belangen en de formele en informele structuren van het besluitvormingsproces. Bernard Steunenberg richt zich onder andere op de wettelijke procedures binnen de EU en de machtsbalans tussen de belangrijkste Europese instituties. In dit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van methoden uit de ‘data science’ om Europese wetgevingsprocessen te analyseren.

Onderzoek met betrekking tot de coördinatie en implementatie van EU-beleid
Terwijl bij beleidsformulering vooral om coördinatie en afstemming gaat, vraagt de uitvoering van beleid vooral naar  differentiatie. In zijn werk onderzoekt Bernard Steunenberg hoe die afweging plaatsheeft, waarbij hij ingaat op hoe binnenlandse actoren invloed hebben op beleidsformulering maar ook op de implementatie van het Europese beleid. Bij de uitvoering gaat het niet alleen om actoren op nationaal niveau, maar ook op het niveau van de lokale of regionale overheden. Op dit moment werkt hij aan een aantal specifieke dossiers, waaronder luchtkwaliteit, detachering en staatssteun.

Onderzoek met betrekking tot de acceptatie van de EU door burgers
In het verlengde van het MAXCAP-project, werkt Bernard Steunenberg aan onderzoek naar nationale discoursen ten aanzien van belangrijke Europese thema’s. Recent is er onderzoek gedaan naar nationale discoursen over de uitbreiding van de EU en Europese integratie. Dit onderzoek verkent de manier waarop burgers Europese integratie ervaren en evalueren. Dit is relevant is voor discussies over de legitimiteit van de EU.

Onderzoek naar beleidsprocessen in een digitale omgeving
Gemotiveerd door de toenemende digitalisering van samenleving en overheid, is Bernard Steunenberg geïnteresseerd in wat dit betekent voor beleid en beleidsprocessen. Vooral de mogelijkheden meer data te gebruiken bij het formuleren en implementeren van beleid, kunnen van invloed zijn op de beleidsinhoud, de manier waarop beleidsvorming wordt georganiseerd en de wijze waarop beleid wordt geïmplementeerd. Zal meer en nieuwe data leiden tot een betere en meer op problemen gerichte aanpak? Dat ligt vooral aan de mogelijkheden die organisaties bieden aan beleidsleren.

De gebruikte data voor een aantal onderzoeksprojecten is te verkrijgen via de Harvard Dataverse

Wetenschappelijk directeur/hoogleraar Bestuurskunde, met inbegrip van de institutionele economie van het openbaar bestuur

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.110

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Stichting Research and Politics bestuurslid en voorzitter
 • Journal 'Research and Politics' Editor
 • Public Policy and Administration Member of the Editorial Board
 • 'Journal of Common Market Studies' Member of the Editorial Board
 • Journal 'Bestuurswetenschappen' Member of the Editorial Board
 • Journal 'European Union Politics' Member of the Editorial Board
 • Stichting Thorbecke Leerstoel Lid
 • D66 Afdeling Pijnacker-Nootdorp-Lansingerland voorzitter
 • CREDO-Centre of Excellence in Cultural Relations and Diplomacy, University of Siena, Italy Member of advisory board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.