Universiteit Leiden

nl en

Bernard Steunenberg

Wetenschappelijk directeur/Hoogleraar Bestuurskunde, met inbegrip van de institutionele economie van het openbaar bestuur

Naam
Prof.dr. B. Steunenberg
Telefoon
+31 70 800 9499
E-mail
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1028-9867

Bernard Steunenberg onderzoekt Europese politiek en beleidsbepaling, waaronder de relatie tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de omzetting en uitvoering van het Europese beleid. In zijn werk gebruikt hij perspectieven uit de speltheorie, de deliberatieve heorie, de publiekekeuzetheorie en de analytische beleidsvisie.

Meer informatie over Bernard Steunenberg

Nieuws

Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en beleid, inclusief de relaties tussen de EU en de lidstaten bij het omzetten en uitvoeren van dit beleid. Recent schrijft hij ook over de invloed van digitalisering op beleid en beleidsprocessen. Daarbij gebruikt hij perspectieven uit de speltheorie, deliberatieve benaderingen en de economische theorie van politiek. Naast onderzoek organiseert Bernard Steunenberg regelmatig nationale en internationale discussies, over de EU maar ook de mogelijkheden en uitdagingen van data-gedreven beleidsvorming en uitvoering. Leer Bernard Steunenberg kennen en hoe Europa ons beïnvloedt.

Bernard Steunenberg haalde zijn Bachelor diploma Bestuurskunde (1979) en zijn doctoraaldiploma Bestuurskunde (1983) aan de Universiteit Twente. In 1989 promoveerde hij hier ook op een proefschrift dat ingaat op de wijze waarop gemeentelijke politieorganisaties bezuinigingen hebben doorgevoerd. Hij was Universitair Docent bij de vakgroep Economie van de Universiteit Twente (1986-1994), Universitair Hoofddocent Openbare Financiën en coördinator van het Netherlands Institute of Governance (NIG) (1994-1999). Hij is tevens gastonderzoeker geweest bij verschillende universiteiten, waaronder het Fernand Braudel Fellow aan het European University Institute in Florence (2006-2007). Als Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics (2009-2014) richtte hij het
Jean Monnet Center of Excellence op aan de Universiteit Leiden.

Aan Leiden is Bernard Steunenberg wetenschappelijk directeur van het Instituut Bestuurskunde. Hij was ook directeur in de periode 2001-2004 en 2008-2011. In de periode 2012-2015 was hij vice-decaan van Faculteit Campus Den Haag.

Onderwijs

Bernard Steunenberg heeft aan de Universiteit Leiden in verschillende programma’s vakken verzorgd over politiek, bestuur en beleid, en de EU. Dat zijn bijvoorbeeld Politicologie (BA-1), Economische theorie van politiek (BA-3) en EU Policymaking and Implementation (MA Public Administration). Verder verzorgt hij de succesvolle met prijzen bekroonde MOOC over ‘European Policy and Implementation’ op het platform van Coursera. Daarnaast doceert hij regelmatige als gastdocent in verschillende leergangen en summerschools. 

Redacteur

Bernard Steunenberg is de oprichter en hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Research and Politics. Het gratis toegankelijk wetenschappelijke tijdschift publiceert artikelen sinds 2014 en is actief op social media.

Onderzoek 

Onderzoek met betrekking tot besluitvorming
Centraal in dit onderzoek staan de strategische interactie tussen politieke actoren, hun belangen en de formele en informele structuren van het besluitvormingsproces. Bernard Steunenberg richt zich onder andere op de wettelijke procedures en de machtsbalans tussen de belangrijkste Europese instituties, het functioneren van de comitologieprocedures, de positie van het Europees Parlement in de EU, de rol van de raadswerkgroepen, en de impact van trilogen als onderdeel van de codecisieprocedure. In dit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van nieuwe technieken in de inhoudsanalyse om Europese wetgevingsprocessen te analyseren.

Onderzoek met betrekking tot de coördinatie en implementatie van EU-beleid
Terwijl beleidsformulering om coördinatie vraagt, heeft uitvoering van beleid behoefte aan differentiatie. In zijn werk onderzoekt Bernard Steunenberg hoe die afweging plaatsheeft, waarbij hij ingaat op hoe binnenlandse actoren invloed hebben op beleidsformulering maar ook de implementatie van Europees beleid. Dit omvat actoren op nationaal niveau, maar ook op het niveau van de lokale of regionale overheid. Op dit moment werkt hij aan een aantal specifieke dossiers, waaronder luchtkwaliteit, verblijfsrechten en staatssteun.

Onderzoek met betrekking tot de acceptatie van de EU door burgers
In het verlengde van het MAXCAP-project, werkt Bernard Steunenberg aan onderzoek naar nationale discoursen ten aanzien van belangrijke Europese thema’s. Een voorbeeld is een project dat is gericht op de mening van burgers over Turks EU-lidmaatschap. Recent is er onderzoek gedaan naar nationale discoursen over de uitbreiding van de EU en Europese integratie. Dit onderzoek verkent de manier waarop burgers Europese integratie ervaren en evalueren. Dit is relevant is voor onder meer de aanpak van de huidige legitimiteitskwesties die in de EU spelen.

Onderzoek naar beleidsprocessen in een digitale omgeving
Gemotiveerd door de toenemende digitalisering van samenleving en overheid, is Bernard Steunenberg geïnteresseerd in wat dit betekent voor beleidsvorming en beleidsprocessen. Vooral de mogelijkheden meer data te gebruiken bij het formuleren en implementeren van beleid, kunnen van invloed zijn op de beleidsinhoud, de manier waarop beleidsvorming wordt georganiseerd en de wijze waarop beleid wordt geïmplementeerd. Zal meer en nieuwe data bijdragen aan beleidsvorming die leren ondersteunt en helpt bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen?

De gebruikte data voor een aantal onderzoeksprojecten is te verkrijgen via de Harvard Dataverse.

Wetenschappelijk directeur/Hoogleraar Bestuurskunde, met inbegrip van de institutionele economie van het openbaar bestuur

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.110

Contact

Publicaties

 • Stichting Research and Politics bestuurslid en voorzitter
 • Journal 'Research and Politics' Editor
 • Public Policy and Administration Member of the Editorial Board
 • 'Journal of Common Market Studies' Member of the Editorial Board
 • Journal 'Bestuurswetenschappen' Member of the Editorial Board
 • Journal 'European Union Politics' Member of the Editorial Board
 • Stichting Thorbecke Leerstoel Lid
 • External Expert to the Promotions Committee, LSE, London Member
 • LUF Commissie Wetenschappelijke Bestedingen voorzitter
 • LUF Dagelijks Bestuur lid en vice-voozitter
 • Board Data Ecosysteem ingesteld door het CBS lid van de raad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.