Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen spreekt over spanningsveld tussen gemeentelijke decentralisaties en gelijkheidsbeginsel

Op vrijdag 7 april jl. sprak Job Cohen, bijzonder hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde, ter gelegenheid van de jaarlijkse artikel 1-lezing over het spanningsveld tussen de drie gemeentelijke decentralisaties binnen het sociale domein en het gelijkheidsbeginsel. Als fellow bij de Thorbecke Leerstoel heeft Richard van Oevelen hem ondersteund bij zijn voorbereiding.

De Artikel 1-lezing werd georganiseerd door de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. In zijn lezing ging Job Cohen in op de argumenten om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te decentraliseren in plaats van te deconcentreren. Daar zijn goede argumenten voor te geven, maar een belangrijke vervolgvraag is hoe deze decentralisaties juridisch zo worden ingestoken dat geen afbreuk wordt gedaan aan algemene rechtsbeginselen zoals het gelijkheidsbeginsel. Dat is - zo blijkt ook in de praktijk - voor zowel lokale politici en bestuurders als de bestuursrechter nog niet zo eenvoudig. Job Cohen ging dan ook in op enkele mogelijke oplossingen zoals die ook in de literatuur naar voren komen. De complete tekst van Job Cohen wordt binnenkort door het Nederlands Juristen Comit├ę voor de Mensenrechten (NJCM) in het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.