Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen presenteert eindrapport G1000-onderzoek

Job Cohen en Geerten Boogaard hebben het onderzoeksproject naar het democractisch experiment ‘G1000’ afgerond, waarover een eindrapport is verschenen. Centraal stonden de G1000’en die in 2014 en 2015 hebben plaatsgevonden.

De ervaringen met de aanpak van deze G1000’en leiden tot welkome inzichten over hoe deze democratische experimenten nu juist wel of juist niet moet worden vormgegeven. Ook voor heel actuele problemen, zoals de vluchtelingenhuisvesting, kan dit handvatten geven, aldus Job Cohen.

Nu blijkt uit dit onderzoek dat de G1000’en in twee categorieën zijn op te delen: de burgertop en de burgerraad. De burgertop heeft als doel dat burgers zelf onderwerpen aandragen en zich aan deze onderwerpen verbinden.  Een burgerraad heeft het beïnvloeden van overheidsbeleid als doel. Deze twee categorieën vragen elk een andere aanpak (noodzaak van loting, tijdstip, selectie van onderwerpen et cetera). Andere bevindingen zijn dat loting van de G1000 geen wondermiddel is gebleken tegen het democratische vermoeidheidssyndroom, maar wel een bijdrage kan leveren. Bovendien blijken G1000-bijeenkomsten vruchtbare plekken te zijn voor creativiteit en het bereiken van gezamenlijkheid. Dit alles gaat gepaard met een groot aantal aanbevelingen.

Job Cohen concludeert dat de G1000’en in hun huidige uitvoering niet per sé hebben bijgedragen aan een verkleining van de kloof tussen burger en bestuur. Wel ziet hij dat de processen die aan G1000 ten grondslag liggen, een uitstekend basis bieden om deze kloof aan te pakken.  De aanbevelingen uit het onderzoek zijn daarbij van harte welkom.

G1000 is een initiatief – afkomstig uit België –dat dialoog en loting centraal zet. Uit de inwoners van de gemeente worden door loting de deelnemers voor de G1000 bepaald. De deelnemers gaan tijdens de G1000 met elkaar in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden om te zoeken naar een ‘common ground’.

Dit onderzoek werd multidisciplinair uitgevoerd door staatsrechtjuristen, politicologen, bestuurskundigen en sociologen van Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en VU Amsterdam  onder de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 31 maart 2016 heeft Job Cohen het boek ‘G1000. Ervaringen met burgertoppen’ gepresenteerd bij de VNG in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.