Universiteit Leiden

nl en

Westerweel in klankbordgroep herziening VNG model referendumverordening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een klankbordgroep in het leven geroepen die moet adviseren over eventuele wijzigingen van de VNG model referendumverordening. Joost Westerweel neemt daarin plaats om vanuit juridisch perspectief een bijdrage te leveren.

De model referendumverordening stamt uit 2009 en is als uitgangspunt gebruikt voor veel gemeentelijke referendumverordeningen en gemeentelijke referenda. De afgelopen jaren is er veel nieuwe ervaring opgedaan met lokale en nationale referenda. De lessen die deze ervaringen hebben opgeleverd wil de VNG gebruiken bij een herziening van de model referendumverordening. De klankbordgroep is ingesteld om hierover te adviseren en bestaat uit wetenschappers en leden van de VNG-commissie raadsleden en griffiers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.