Universiteit Leiden

nl en

Joost Westerweel

Promovendus

Naam
Mr.drs. J. Westerweel MA
Telefoon
+31 71 527 1550
E-mail
j.westerweel@law.leidenuniv.nl

Joost Westerweel is werkzaam als promovendus aan de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij verricht onderzoek naar gemeentelijke democratie en het institutionele staatsrecht.

Meer informatie over Joost Westerweel

Joost studeerde Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Na in 2009-2010 een half jaar aan de Universidad de Sevilla te hebben doorgebracht, rondde hij de bachelor van beide studies in Leiden af in 2012. In 2014 behaalde hij aan dezelfde universiteit de master Political Culture and National Identities en de master Staats- en bestuursrecht. Na zijn afstuderen was Joost werkzaam als onderwijs- en onderzoeksmedewerker aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij als Thorbecke-promovendus verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Onderzoek
Joost verricht onderzoek naar (Nederlandse) gemeentelijke democratie en democratische innovatie. De gemeentelijke democratie is op verschillende manieren geïnstitutionaliseerd in het wettelijk kader, met name in de Grondwet en de Gemeentewet. Sinds een aantal jaar wordt er op gemeentelijk niveau driftig geëxperimenteerd met alternatieve vormen van democratie en democratische besluitvorming. In het onderzoek staat de vraag centraal welke ruimte het wettelijk kader biedt aan deze alternatieve vormen. Joost richt zich met name op de rol en functie die het wettelijk kader toekent aan de gemeenteraad als democratisch gekozen orgaan.

Het onderzoek wordt begeleidt door prof.mr. M.J. (Job) Cohen en dr. G. (Geerten) Boogaard en valt onder het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderwijs
Joost verzorgt werkgroeponderwijs in het eerstejaarsvak Beginselen van de democratische rechtsstaat en geeft tutorials in het mastervak Constitutionele vraagstukken.

 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie