Universiteit Leiden

nl en

Nieuwbenoemde Thorbecke-fellow Rogier van der Wal organiseert expertmeetings

Classicus, filosoof en bestuurskundige Rogier van der Wal heeft zich als fellow aan de Thorbecke-leerstoel verbonden voor het organiseren van een reeks expertmeetings. Tijdens deze benen-op-tafel-bijeenkomsten in de academische setting van de Universiteit Leiden gaan nieuwe boeken worden besproken, prangende vraagstukken bediscussieerd of nieuwe onderzoeksvragen verkend.

Telkens is het de bedoeling om onder de deelnemers een mix van wetenschap en praktijk samen te brengen. Een vaste groep is er dan ook niet, de deelnemers worden telkens specifiek rondom het geagendeerde onderwerp uitgenodigd. Rogier is docent Ethiek aan de University Campus Fryslân en Projectleider bij Platform31. Een ideale combinatie, wat hem betreft. 'De inhoudelijke keuze van onderwerpen kent ook raakvlakken met andere, meer op de praktijk gerichte kennisprogramma's voor het openbaar bestuur, zoals de aandacht voor Bestuur en Samenspel van Platform31.'

 Rogier zal de expertmeetings organiseren samen met Boudewijn Steur, de programmamanager Versterking Democratie en Bestuur van het ministerie van BZK, en Geerten Boogaard, Thorbecke-hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Rogier van der Wal kijkt uit nu al uit naar de bijeenkomsten: ‘Erg blij met dit nieuwe initiatief, dat mooie kansen biedt om in goed gezelschap op zoek te gaan naar welkome inspiratiebronnen en in de praktijk bruikbare ideeën rondom democratie, rechtsstaat en bestuur en de grote maatschappelijke vraagstukken.’ Boudewijn Steur vult aan: ‘Ontzettend waardevol en gaaf om gezamenlijk deze expertmeetings te organiseren om beleid en wetenschap op het terrein van het lokaal bestuur en lokale democratie bij elkaar te brengen.’ Ook Geerten Boogaard verwacht er veel van. ‘Het is mijn ambitie om van de leerstoel een platform en een netwerk te maken. Dit soort bijeenkomsten zijn daarvoor cruciaal. Ik ben dan ook zeer verguld dat Rogier en Boudewijn mij hierbij willen helpen!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.