Universiteit Leiden

nl en

Masterstudent Richard van Oevelen publiceert boek over de toekomst van de provincie

Eind mei 2016 verscheen het boek De provincie in het nauw, geschreven door masterstudent Richard van Oevelen. Dit boek is gebaseerd op zijn scriptie waarmee hij de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden eind april 2016 cum laude heeft afgerond. Prof. mr. dr. Job Cohen trad hierbij op als zijn scriptiebegeleider.

Nadat Richard van Oevelen ter gelegenheid van zijn diploma-uitreiking het eerste exemplaar van het boek aan hem had aangeboden, ligt het boek nu te koop in diverse (juridische) boekhandels en webshops. Het boek is inmiddels door het NJB, Binnenlands Bestuur en de lokale en regionale media met enthousiasme ontvangen. Daarnaast heeft Richard van Oevelen het boek aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, die de constateringen en conclusies in het boek onderschrijft.

Het boek

In het boek onderzoekt Richard van Oevelen, die behalve masterstudent ook het jongste raadslid van Pijnacker-Nootdorp (24) is, wat de toekomst is van de provincie als bestuurslaag binnen de Nederlandse bestuurlijke hoofdstructuur, bestaande uit het Rijk, 12 provincies en 390 gemeenten. Hij stelt dat de laatste tientallen jaren de provincie als middenbestuur onder druk is komen te staan. Zo wordt geprobeerd de omvang en het takenpakket van de provincie te wijzigen. Daarnaast worden taken die gemeenten overstijgen steeds meer uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling in plaats van door de provincie. Zo ontstaat er op steeds grotere schaal een verkapte vierde bestuurslaag die per definitie een veel minder democratisch gehalte heeft. De provincie vormt een bestuurslaag met een 'bleek politiek profiel' en dreigt verstikt te raken tussen het Rijk en de opschaling van gemeenten. Dit beeld wordt bevestigd en versterkt door de ontwikkeling van de metropoolregio's.

De provincie zit al langer in het nauw. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt al gesproken over een bestuurlijke reorganisatie. Tal van ideeën en visies zijn de revue gepasseerd: een vierde bestuurslaag tussen provincies en gemeenten, grotere provincies, kleinere provincies of juist veel gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Maar na ruim 70 jaar parlementair debat hebben geen van deze plannen geleid tot structurele aanpassingen, terwijl de regionale en stedelijke problemen juist wel een goede, slagvaardige en structurele aanpak nodig hebben. Richard van Oevelen behandelt deze problematiek en de bestuurlijke ontwikkelingen in zijn boek en sluit uiteindelijk af met enkele aanbevelingen om de provincie een perspectief te bieden.

….geïnspireerd door het raadswerk

Als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is Richard van Oevelen sinds april 2015 één van de vertegenwoordigers van deze gemeente binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daar maakt hij aan den lijve mee hoe gemeenten in dit samenwerkingsverband taken oppakken die van oudsher ook door provincies werden behartigd. De metropoolregio en de provincie komen zo duidelijk in elkaars vaarwater. Dit vormde voor het raadslid reden genoeg om deze ontwikkelingen nader te gaan bestuderen en daarbij het toekomstperspectief van de provincie als leidraad te nemen.

Lees voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.