Universiteit Leiden

nl en

Joost Westerweel over het instellen van preventief begrotingstoezicht in de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag kampt de laatste tijd met de nodige bestuurlijke problemen. Onlangs viel de coalitie naar aanleiding van het justitieel onderzoek naar twee voormalige wethouders en stapte de burgemeester op na een kritisch rapport over de vreugdevuren.

Op korte termijn kan de gemeente met nog een extra probleem worden opgezadeld. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verplicht hun vastgestelde begroting voor het aankomende begrotingsjaar vóór 15 november op te sturen naar gedeputeerde staten van de betreffende provincie. Haalt een gemeente deze deadline niet, dan is dat in beginsel aanleiding voor gedeputeerde staten om de begroting voor het aankomende begrotingsjaar te onderwerpen aan preventief toezicht. In zo'n geval moet de begroting (en eventuele begrotingswijzigingen) door gedeputeerde staten worden goedgekeurd voordat de middelen die in de begroting zijn opgenomen, mogen worden uitgegeven.

Omdat in de gemeente Den Haag op dit moment onderhandeld wordt over een nieuwe coalitie en de beoogde nieuwe coalitiepartners al hebben aangegeven de begroting die de oude coalitie had ingediend bij de gemeenteraad te willen wijzigen, lukt het niet om vóór 15 november een goedgekeurde begroting naar gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland te sturen. Joost Westerweel werd in een uitzending van Omroep West gevraagd naar de mogelijke gevolgen daarvan en naar de kans dat er daadwerkelijk preventief toezicht zou worden ingesteld.

Het fragment is hier terug te luisteren (vanaf 10:50 min)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.