Universiteit Leiden

nl en

Willemien den Ouden

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr.drs. W. den Ouden
Telefoon
+31 71 527 7726
E-mail
w.denouden@law.leidenuniv.nl

Willemien den Ouden is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht en research fellow van het E.M. Meijers Institute. Vanaf 1 september 2017 is zij werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht.

Meer informatie over Willemien den Ouden

Nieuwsberichten

Introductie

Als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden (faculteit Rechtsgeleerdheid, instituut voor Publiekrecht) en als research fellow van het E.M. Meijers Instituut, richt Willemien den Ouden zich vooral op het terrein van het bestuursrecht. Zowel in onderzoek als in onderwijs ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun en onderwijsbekostiging) en bij het algemeen bestuursrecht. Daarbij verricht zij haar onderzoek onder de onderzoeksprogramma’s 'The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions' en 'The progression of EU Law: Accomodating change and upholding values' .

Curriculum vitae

Willemien den Ouden (1971) begon in 1990, na het Christelijk Lyceum in Alphen aan de Rijn, aan de studie Theologie en in 1991 aan de studie Nederlands recht, beide aan Universiteit Leiden. Zij voltooide in 1994 haar studie theologie (differentiatierichting levensbeschouwingen) en in 1996 haar studie Nederlands recht (differentiatierichting staats- en bestuursrecht).

Den Ouden werkte hierna aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht als achtereenvolgens AIO, universitair docent en universitair hoofddocent. In januari 2002 promoveerde Den Ouden met het proefschrift: ‘Wie betaalt, bepaalt? Een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen.’ Op 1 maart 2007 is Willemien den Ouden benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Haar oratie sprak zij uit op 11 april 2008, onder de titel: ‘Het wankele evenwicht tussen Europees en Nederlands subsidierecht bij de uitvoering van Europese structuurfondsen. Vanaf 1 september 2012 tot 1 maart 2016 was zij tevens Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. In het kader van haar afscheid verschenen een interview en een nieuwsbericht over haar werk als Dean voor de Honours Academy. Den Ouden is voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor bestuursrecht , de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht die meer dan 1500 leden telt. Vanaf 1 september 2017 is Willemien den Ouden werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht.

 

Publicaties

Willemien den Ouden publiceert inmiddels al twintig jaar op het gebied van het financieel bestuursrecht en het Nederlands en Europees bestuursrecht. Haar publicaties zijn onder andere verschenen in Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), het Nederlands Juristenblad (NJB), het Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) en Netherlands Administrative Law Library (NALL), maar ook in internationale tijdschriften als het European State Aid Law Quarterly en Review of European Administrative Law (REALaw). Den Ouden schrijft ook met enige regelmaat columns, voorheen o.a. in de Staatscourant.

Den Ouden ontving driemaal de AB-jaarprijs voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift: In 2007 (ABRvS 2 augustus 2006, AB 2007/96)  samen met Tom Barkhuysen), in 2010 (ABRvS 9 september 2009, AB 2010/87) en in 2011 (CBb 14 april 2011, AB 2011/268 samen met Michiel Tjepkema). 

Den Ouden schrijft met enige regelmaat bijdragen voor (wetenschappelijke) bundels of boeken. Zo verscheen de bundel Europeanisering van het algemeen bestuursrecht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), met een bijdrage van Jacobine van den Brink en Willemien den Ouden  over Europeanisering door rechtsbeginselen. Ook schreef den Ouden mee aan het Engelse handboek Europeanisation of Public Law dat in 2015 is verschenen. Bovendien is Willemien den Ouden mederedacteur bij het boek Scarcity and the State: The Allocation of Limited Rights by the Administration, welke in 2016 verschijnt.

Relevante nevenfuncties

Willemien den Ouden is voorzitter van de redactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is Den Ouden o.a. raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen). In 2015 is Den Ouden benoemd in de Referendumcommissie, die onder andere is belast met het verstrekken van informatie en subsidies wanneer een raadgevend referendum wordt georganiseerd.

Daarnaast is Willemien den Ouden één van de initiatiefnemers van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), een samenwerkingsverband dat wordt gesubsidieerd door onder meer de Europese Commissie en waarbinnen nauw wordt samengewerkt met de Universiteit van Salzburg en de Riga Graduate School of Law. Ook is zij één van de initiatiefnemers van Netwerk Europese Subsidies, een netwerkorganisatie via LinkedIn met meer dan 500 leden en de Summer Course over Europeanisering van nationaal bestuursrecht die in de zomer van 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Zie voor verdere nevenactiviteiten onder de tab nevenwerkzaamheden.

Promovendi

Willemien den Ouden heeft dr. Chris de Kruif, dr. Jacobine van den Brink, dr. Olaf van Loon, dr. Annemarie Drahmann, dr. Alke Metselaar en dr. J.M.J. van Rijn van Alkemade, dr. Jaap Wieland en dr. Clara van Dam begeleid tijdens hun promotietraject. Momenteel is zij (co)promotor van Ali Mohammad,  Georgina Kuipers, Louise Verboeket, Heleen van Amerongen, Esmée Driessen, Ali Al Khatib, Jouke Tegelaar en Demy Jongkind.

Onderwijs

Willemien den Ouden geeft zowel binnen als buiten de faculteit Rechtsgeleerdheid onderwijs op het gebied van het (financieel) bestuursrecht. Sommige van haar cursussen:

 • Bestuursrecht in de Europese rechtsorde in de masteropleiding Staats- en Bestuursrecht;
 • Capita selecta financieel bestuursrecht: subsidies, tegemoetkomingen en staatssteun in de masteropleiding Staats- en Bestuursrecht;
 • Hoorcollegedocent voor het vak Bestuursrecht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid;
 • Scriptiebegeleiding: bijvoorbeeld over een onderwerp dat raakt aan het (Europese) subsidierecht, aan bestuurlijke voorprocedures, schaarse publieke rechten of bestuursrechtelijke geldschulden;
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen (m.n. subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en onderwijsbekostiging), o.a. voor de Grotiusacademie, de Academie voor wetgeving en het Opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (SSR);
 • Honours Academy-onderwijs in het kader van Honours College Law en Pre University College;

Ook is zij een van de auteurs van het boek ‘Bestuursrecht in het Awb-tijdperk’ dat een inleiding biedt op het bestuursrecht en o.a. wordt gebruikt bij het vak ‘Inleiding bestuursrecht’ van Universiteit Leiden.

Persoonlijk

In 2013 heeft Den Ouden bijgedragen aan een krantenartikelenserie over Europese subsidies, die o.a. bestond uit een interview met Den Ouden. December 2012 heeft Willemien den Ouden meegewerkt aan een televisie-uitzending van het programma Nieuwsuur over Vinkenslag. In april 2012 werd Den Ouden geïnterviewd voor een uitzending van het VPRO-radioprogramma Argos over het gebrek aan preventieve controle van subsidie-aanvragers. In januari 2012 werd Den Ouden, samen met collega Tjepkema, uitgeroepen tot Mr.'s van de week. In september 2011 werkte Willemien den Ouden mee aan een televisie-opname over het thema betaald voetbal en het verbod op staatssteun onder de titel 'Bij wie ligt de bal?' In 2011 verscheen in het kader van de internationale vrouwendag een interview met Willemien den Ouden in het Leids Universitair Weekblad Mare. Zij vertelt hierin onder meer over het combineren van haar baan als hoogleraar staats- en bestuursrecht met het moederschap. Ook werd zij in 2016 geïnterviewd in het kader van het honderdjarig bestaan van het jurisprudentietijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht.

 

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.31

Contact

Publicaties

 • College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
 • VAR Vereniging voor bestuursrecht voorzitter
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Medewerker
 • European group of Public Administration (EGPA) Lid studiegroep 'Law and Public Administration'
 • European Public Law Organisation (EPLO) Lid
 • Europa Instituut UL Lid curatorium
 • Stichting Recht en Overheid Bestuurslid
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Lid bezwaarschriftenadviescommissie
 • Vrouwennetwerk bestuursrecht Bestuurslid
 • Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg Lid Raad van Toezicht
 • Ministerie van BZK Lid Regieraad Responsieve Overheid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.