Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht verwelkomt Leo Damen voor de eerste 'Tafel van Thorbecke'

Op donderdag 17 november 2022 heeft aan de Universiteit Leiden de eerste Tafel van Thorbecke plaatsgevonden. Ten behoeve van deze nieuwe lezingenreeks, die is geïnitieerd door Fatma Çapkurt en Gert Jan Geertjes, zullen externe academici worden uitgenodigd om te spreken over onderzoek op het terrein van het staats- en bestuursrecht.

De eerste Tafel was gewijd aan het bestuursrechtelijke werk van emeritus-hoogleraar Leo Damen (Rijksuniversiteit Groningen). Startpunt van het gesprek was zijn recent verschenen artikel ‘Waait er na het kinderopvangtoeslagenschandaal een frisse wind door de bestuursrechtspraak?’ dat hij schreef voor Ars Aequi.

Over de Tafel van Thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke staat vooral bekend als de grondlegger van de parlementaire democratie. Minder bekend is dat Thorbecke ook een grote interesse had in het bestuursrecht en daarover zelfs als eerste hoogleraar in Leiden heeft gedoceerd. Aldus kan Thorbecke worden gezien als representant van de verbinding tussen het staatsrecht en bestuursrecht.

Bezien tegen deze achtergrond zullen Tafelvan Thorbecke worden gewijd aan onderzoek op het gebied van staats- en bestuursrecht. Elk van deze bijeenkomsten worden gewijd aan het werk van externe academici. Op die manier wordt beoogd het interne debat en de gedachtegang over staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen binnen de afdeling te stimuleren. Ieder academisch jaar zullen vier Tafelvan Thorbecke worden georganiseerd.

De opzet van de Tafel

De Tafel van Thorbecke is interactief van aard. Een medewerker van de afdeling leidt de sessie in, waarna de spreker kort zijn of haar werk toelicht. De resterende tijd wordt gebruikt voor debat en discussie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.