Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen benoemd tot bijzonder hoogleraar Thorbecke-leerstoel

Mr. Job Cohen is benoemd tot bijzonder hoogleraar van de Thorbecke-Leerstoel, gevestigd aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming gaat in per 1 april 2014. Cohen volgt prof. mr. J.W.M. (Hans) Engels op, die de leerstoel sinds 2002 bekleedde.

Zeer ervaren bestuurder

Met Job Cohen als Thorbecke-leerstoelhouder krijgt de Leidse rechtenfaculteit een zeer ervaren bestuurder als bijzonder hoogleraar. ‘Ik ben buitengewoon verheugd dat Job Cohen zijn rijke bestuurlijke ervaring wil inzetten om bestuurspraktijk en bestuurswetenschappen te verbinden’, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het Stichtingsbestuur Thorbecke-leerstoel: ‘De studenten van de juridische faculteit hier in Leiden kunnen boeiende colleges tegemoet zien. Wij zijn er trots op dat Job Cohen zijn naam aan de Thorbecke-leerstoel wil verbinden.’

‘Job Cohen is zijn loopbaan hier begonnen’, zegt Rick Lawson, decaan van de Leidse juridische faculteit. ‘Hij keert nu terug op het oude nest, met een schat aan ervaring. We prijzen ons gelukkig dat de cirkel nu weer rond is’.

Job Cohen zegt zelf in een reactie: ‘Lagere overheden krijgen steeds meer taken. Alle reden om die taken van meer wetenschappelijke verdieping te voorzien. Ik hoop daaraan vanuit deze leerstoel, samen met anderen, een bijdrage te leveren en studenten daarvoor te interesseren.’

Curriculum vitae Cohen

Mr. M.J. (Job) Cohen (1947) studeerde publiekrecht in Groningen en promoveerde in Leiden. Hij was onder meer wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leiden, decaan en rector magnificus van de Universiteit van Maastricht, staatssecretaris van onderwijs, Eerste Kamerlid, staatssecretaris van justitie, geruime tijd burgemeester van Amsterdam, en politiek leider van de PvdA en Tweede Kamerlid. Momenteel bekleedt hij verschillende maatschappelijke functies, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen University.

Opdracht leerstoel

De Thorbecke-leerstoel is in 1988 opgericht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De leeropdracht betreft de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. Deze opdracht is onlangs uitgebreid naar de provincie, waarmee het centrale thema is verbreed naar lokaal en midden bestuur.
 
Cohen zal zich als leerstoelhouder bezighouden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hij zal daarbij de dialoog tussen onderzoekers en vertegenwoordigers van Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke groeperingen stimuleren, faciliteren en van nieuwe gezichtspunten voorzien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.