Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Het geeft de regels aan de hand waarvan maatschappelijke vraagstukken door de overheid worden opgelost.

In Leiden wordt het staats- en bestuursrecht als een geïntegreerd geheel bestudeerd. Bestudering van het staatsrecht kan niet zonder de dynamiek en realiteit van het bestuursrecht. Toepassing van het bestuursrecht kan niet zonder de reflectie op staatsrechtelijke leerstukken als machtsverdeling, legaliteit en legitimiteit. In de onderzoeksprogramma’s waarin de afdeling participeert, komen steeds beide lijnen van onderzoek samen. We hebben structurele aandacht voor de maatschappelijke context waarin het recht functioneert. We kijken niet alleen hoe rechtsregels in de praktijk worden toegepast, maar bestuderen ook welke maatschappelijke vraagstukken zich voordoen en of en hoe het recht daarop in werkt. Daarnaast neemt de doorwerking van Europees en internationaal recht op het nationale staats- en bestuursrecht in ons onderwijs en onderzoek  een prominente plaats in. De Leidse Afdeling staats- en bestuursrecht staat bekend als een gespecialiseerd team van generalisten.

Het staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Het omvat de nationale en Europeesrechtelijke beginselen en regels die de samenleving ordenen en die de burger rechtsbescherming bieden tegen de overheid. Het staats- en bestuursrecht omvat het institutionele staatsrecht, het politieke staatsrecht en het recht van decentrale overheden. Het omvat ook het bestuurs(proces)recht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het bestuursstrafrecht. Het bijzondere bestuursrecht reguleert verschillende sectoren en domeinen in de samenleving. Dit gebeurt in het mededingingsrecht, het financieel bestuursrecht, het economisch bestuursrecht, het gezondheidsrecht, het vreemdelingenrecht, het sociaalzekerheidsrecht, het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. Het staats- en bestuursrecht vormt dus een groot deel van het Nederlands en Europees recht.

Het staats- en bestuursrecht gaat bovendien vaak over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken. Is de staat op grond van het discriminatieverbod verplicht om in te grijpen met betrekking tot de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), omdat die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap? Bindt de uitslag van het referendum over de het Oekraïneverdrag? Hoe kan de overheid effectief optreden tegen de bouwsector, waarin massaal de mededingingsregels zijn overtreden? Mag de overheid een exportvergunningplicht opleggen aan wetenschappers om hun onderzoek te publiceren in een Amerikaans tijdschrift, omdat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om biologische wapens te maken? Vragen als deze maken het staats- en bestuursrecht tot een boeiend en praktisch zeer relevant rechtsgebied.