Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht geeft de regels, aan de hand waarvan maatschappelijke vraagstukken door de overheid worden opgelost.

Het staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Het omvat de nationale en Europeesrechtelijke beginselen en regels die de samenleving ordenen en die de burger rechtsbescherming bieden tegen de overheid.

In Leiden wordt het staats- en bestuursrecht als een geïntegreerd geheel bestudeerd. Bestudering van het staatsrecht kan niet zonder de dynamiek en realiteit van het bestuursrecht. Toepassing van het bestuursrecht kan niet zonder de reflectie op staatsrechtelijke leerstukken als machtsverdeling, legaliteit en legitimiteit. In de onderzoeksprogramma’s waarin de afdeling participeert, komen steeds beide lijnen van onderzoek samen. We hebben structurele aandacht voor de maatschappelijke context waarin het recht functioneert. We kijken niet alleen hoe rechtsregels in de praktijk worden toegepast, maar bestuderen ook welke maatschappelijke vraagstukken zich voordoen en of en hoe het recht daarop in werkt. Daarnaast neemt de doorwerking van Europees en internationaal recht op het nationale staats- en bestuursrecht in ons onderwijs en onderzoek  een prominente plaats in. De Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht staat bekend als een gespecialiseerd team van generalisten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.