Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Staats- en bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht is een zeer breed rechtsgebied. Dagelijks dienen zich in de praktijk vragen van staats- en bestuursrechtelijke aard aan.

Is de staat op grond van het discriminatieverbod verplicht om in te grijpen met betrekking tot de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), omdat die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap? Bindt de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet? Mag de overheid de A27 tussen Utrecht en Eemnes verbreden, omdat de verkeersdrukte daartoe noopt, maar normen uit het Besluit luchtkwaliteit zich daar mogelijk tegen verzetten? Hoe kan de overheid effectief optreden tegen de bouwsector, waarin massaal de mededingingsregels zijn overtreden? Vragen als deze maken het staats- en bestuursrecht tot een boeiend en praktisch zeer relevant rechtsgebied.

Het omvat bijvoorbeeld het institutionele staatsrecht (de diverse staatsinstellingen), het politieke staatsrecht, het recht van decentrale overheden, het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht, het mededingingsrecht, het subsidierecht, het overige economisch bestuursrecht, het vreemdelingenrecht, het sociaalzekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. Op al deze terreinen kan de overheid op uiteenlopende wijzen regels stellen en omvat zij vele organen die de regels uitvoeren. Er zijn talloze normen, waaronder grondrechten en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan die organen zich hebben te houden. Deze rechtsnormen vloeien bovendien niet alleen voort uit het nationale, maar ook uit het internationale recht. Daarbij moet men in het bijzonder denken aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van de Europese Unie.