Universiteit Leiden

nl en

Thorbeckesymposium: In naam van de burger? Burgerparticipatie in Nederland

Op 23 september 2016 vond aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden het Thorbeckesymposium plaats, met als onderwerp burgerparticipatie in Nederland. De laatste jaren klinkt in Nederland steeds vaker en luider de roep om meer inspraak van de burger bij het bestuur.

Deze roep heeft zich onlangs op het landelijke niveau vertaald naar het Oekra├»ne-referendum, maar komt vooral tot uiting op het lokale niveau. Burgerparticipatie en doe-democratie zijn namelijk onderwerpen die in vrijwel elke gemeente leven, onder zowel burgers als bestuurders. 

De onderwerpen roepen daarbij naast enthousiasme ook een hoop vragen op. Hoe verhouden deze vormen van democratie zich, bijvoorbeeld, tot ons traditionele representatieve bestel? Welke voordelen en nadelen brengen ze zoal met zich mee? En welke rol kan, wil en mag de burger vervullen in het democratisch proces? Deze vragen werden op het symposium door diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Bijdragen werden geleverd door Job Cohen, Gerdi Verbeet, Kars Veling, Evelien Tonkens, Henri Lenferink en Joost Westerweel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.