Universiteit Leiden

nl en

Voermans en Boogaard in de Tweede Kamer over de coronawet

Rechtsgeleerden en lokale bestuurders laten op verzoek van de Tweede Kamer hun licht schijnen over de juridische onderbouwing van de spoedwet. De vorige versie van de spoedwet stuitte op veel weerstand die nog lang niet is verstomd.

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht stelde dat de wet ingaat tegen het grondwettelijke stelsel. “Belangrijke vrijheidsbeperking moet met instemming van het parlement, dat kan je niet overlaten aan de minister, zoals het voorstel coronawet nu doet. Wat wel zou kunnen is dat de Tweede Kamer een door een minister vastgestelde coronanoodmaatregel op basis van de coronawet bekrachtigt. Gebeurt dat niet dan vervalt de maatregel. Een minister kijkt dan wel uit voordat hij iets invoert”.

Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden benadrukte ook het belang van Kamerleden en op gemeenteniveau van raadsleden. "Het moet zichtbaar zijn dat het niet alleen gaat om een persconferentie van de uitvoerende macht", refereerde hij aan Rutte en De Jonge die met enige regelmaat samen op een podium staan. "De volksvertegenwoordigers moeten hun rol pakken."

De punten van Voermans en Boogaard kregen onder aandacht in:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.