Universiteit Leiden

nl en

Thorbecke hoogleraar Job Cohen aanvoerder van G1000 onderzoeken

Meer gemeenten krijgen belangstelling voor het organiseren van een G1000. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar dit initiatief. Aanvoerder van de onderzoeken is Thorbecke hoogleraar Job Cohen.

De in Nederland gehouden G1000-en (in Amersfoort, Uden en Maastricht) zijn met enthousiasme onthaald. Het initiatief – dat afkomstig is uit België – zet dialoog en loting centraal. Uit de inwoners van de gemeente worden door loting de deelnemers voor de G1000 bepaald. De deelnemers gaan tijdens de G1000 met elkaar in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden om te zoeken naar een ‘common ground’. Het doel is niet om een lijstje te produceren voor de politieke agenda, maar juist om te stimuleren dat de inwoners zich verbinden aan de projecten in hun omgeving en de mensen om zich heen. 

Wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op hoe dit initiatief zich ontwikkelt. Daarnaast zal er onderzocht worden in hoeverre het nodig is om dit initiatief juridisch en beleidsmatig te onderbouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is hiervoor in gesprek met universiteiten en onderzoekers. Job Cohen zal betrokken zijn bij het onderzoek naar dit burgerinitiatief. ‘Het past bij mij om te zoeken naar manieren om het breedst mogelijke spectrum van mensen te laten meedoen. Als gewone mensen samen nadenken over wat hen bezighoudt en verbindt, en als het vervolgens lukt om hen enthousiast te krijgen om gezamenlijk iets te ondernemen, dan is dat natuurlijk prachtig.'

U kunt hier meer lezen of leest u het interview met Job Cohen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.