Universiteit Leiden

nl en

Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar

Geerten Boogaard volgt per 1 mei Job Cohen op als bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming als Thorbecke-hoogleraar geldt voor vijf jaar.

Geerten Boogaard

Geerten is momenteel werkzaam als docent bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en sinds 2014 als Thorbecke-fellow verbonden aan de leerstoel. 'Met Geerten Boogaard als bekleder van de leerstoel mogen we ons gelukkig prijzen: een uitstekende onderzoeker, thuis in de praktijk, een geweldige docent en een teamwerker die als geen ander de lijnen in het netwerk rondom de leerstoel zal weten aan te trekken en te onderhouden', zegt professor Wim Voermans, voorzitter van de selectiecommissie.

Verdubbeling

In 1987 werd de leerstoel ingesteld omdat er op de universiteiten weinig aandacht werd geschonken aan de gemeente, terwijl dat in het licht van de bestuurlijke decentralisatie van toen wel nodig werd geacht. Met de grote decentralisaties in 2015 is dat niet anders geworden. Door een verdubbeling van de aanstelling, naar twee dagen per week, ontstaan nieuwe kansen voor onderzoek en onderwijs.

'Job Cohen heeft de leerstoel de afgelopen jaren veel uitstraling gegeven: nieuwe mensen betrokken, nieuwe verbindingen gelegd en nieuwe thema’s geagendeerd', zegt Boogaard. 'Net als Cohen zal ik in de grote vakken het onderwijs in het decentralisatierecht verzorgen en de scripties op dat onderwerp begeleiden. Maar er is nu ook ruimte voor een nieuw verdiepend vak in de master over de inrichting van het openbaar bestuur. Daarin kan ik mooi de verbinding leggen met nieuw onderzoek.'

Communalisme

Twee nieuwe projecten staan al in de steigers. Het eerste gaat over de juridische achterkant van de nieuwe welvaartsgemeente. Het tweede project gaat over het zogenaamde communalisme. Boogaard: 'Iedereen heeft de mond vol over maatwerk en ruimte voor de professionals en dergelijke, maar wat betekent dat allemaal voor gelijkheid, zekerheid en rechtsbescherming? En veel discussies gaan over welke schaal bij welke bestuurlijke opgave hoort en hoe daar dan vervolgens de burgers bij betrokken kunnen worden. Maar het idee van Huis van Thorbecke is precies andersom. Thorbecke wilde bevoegdheden beleggen bij verbanden waar burgers al betrokken bij zijn, en dan de taak afstemmen op de schaal. Het zou heel interessant zijn om weer eens door die bril naar de inrichting het binnenlands bestuur te kijken.'

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de leerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is blij met de benoeming van Boogaard. 'Geerten Boogaard heeft heel veel ervaring op het terrein van de decentrale overheid. De VNG ziet uit naar de uitkomsten van de onderzoeken die de komende jaren volgen', zegt algemeen directeur Jantine Kriens.

Over Geerten Boogaard

Geerten Boogaard studeerde tot 2004 staats- en bestuursrecht in Leiden. Daarna werkte hij twee jaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), alvorens hij in 2006 vertrok naar de Universiteit van Amsterdam om onderzoek te doen en les te geven. In 2013 promoveerde hij bij prof. mr. J.A. Peters op de constitutionele rol van de rechter. Daarna ging hij in Leiden aan de slag als universitair docent staats- en bestuursrecht. Zijn onderzoek richt zich nog steeds op de rol van de rechter, maar daarnaast en steeds meer op de lokale democratie. Grote onderzoeksprojecten binnen de leerstoel waarin hij al een belangrijke rol speelde zijn de boeken G1000 Ervaringen met burgertoppen (redactie samen met Ank Michels) en De gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie (redactie samen met Hans Vollaard, Joop van den Berg en Job Cohen).

Boogaard zat tussen 2008 en 2010 voor het CDA in de Leidse gemeenteraad. In 2018 en 2019 was hij voor twee dagen per week gedetacheerd bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Daar werkte hij aan een project over lokale democratie in het sociaal domein.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie