Universiteit Leiden

nl en

Boogaard hoopvol over bestuurlijk vernieuwde totstandkoming transitievergoeding

Windmolens? Zonneweides? Aandringen op kerncentrales? Bij dorpsraden, belangengroepen, gemeentes, politieke partijen en actiecomités kwam de discussie over de eerste versie van de regionale energiestrategie (RES) de laatste weken flink op gang. De Leidse hoogleraar decentrale overheden, Geerten Boogaard, onderzocht voor de provincie het experimentele proces waarmee die strategie tot stand kwam en kijkt met grote belangstelling hoe het afloopt.

Samen met enkele bestuurskundigen nam Geerten Boogaard de totstandkoming van de Zuid-Hollandse RES’en onder de loep. Dat gebeurt namelijk - ook al legde Thorbecke er meer dan 170 jaar geleden de basis al voor - op een vernieuwende manier. De manier waarop een nationale doelstelling (het Klimaatakkoord) moet worden gehaald, wordt ’van onderaf’ bedacht door talloze gemeentes, provincies, waterschappen en organisaties, vanuit de hoop dat het leidt tot een breed gedragen eindresultaat. In die zin dat mensen het ermee eens zijn dat er iets moet gebeuren en dan gezamenlijk tot een plan komen over waar dat dan zou moeten. Dat is nieuw. 

Lees voor meer informatie het artikel in het Leidsch Dagblad

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.