Universiteit Leiden

nl en

Westerweel en Cohen publiceren in Montesquieu bundel Een goede raad

Onlangs is de 11e bundel in de Montesquieu reeks verschenen, getiteld Een goede raad. Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Joost Westerweel en Job Cohen hebben daarin samen een bijdrage geleverd over burgerparticipatie op gemeentelijk niveau.

In hun bijdrage gaan Westerweel en Cohen in op recente ontwikkelingen rondom het thema burgerparticipatie op gemeentelijk niveau. Zij besteden onder andere aandacht aan de vraag op welke onderwerpen burgerinitiatieven zien, of burgerinitiatieven bestendig zijn gebleken en hoe de verhouding is tot de geïnstitutionaliseerde democratie.

De bundel is op 11 oktober gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.