Universiteit Leiden

nl en

Hoe selecteer en koester je talent?

Job Cohen, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, maakte in een volle Hooglandse Kerk duidelijk dat het voor elk individu van belang is om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Cohen sprak tijdens de opening van het academisch jaar van de Honours Academy op 6 oktober.

Het publiek bij de opening van het academisch jaar van de Honours Academy bestond uit honoursstudenten en hun ouders, docenten, coördinatoren en vele andere betrokkenen bij het Leidse honoursonderwijs. Dit academisch jaar starten 95 studenten in het Pre-University College (PRE), 322 studenten met het Honours College (HC) en 89 Leiden Leadership Programme studenten (LLP). Alle studenten hebben een selectie doorlopen waarbij de concurrentie overweldigend was.

Willemien den Ouden, dean van de Honours Academy, lichtte het dilemma toe van de betrokken selecteurs van het honoursonderwijs. Hoe herken je talent en hoe borg je voldoende diversiteit in de toe te laten groep studenten. Welke criteria hanteer je bij selectie en hoe blijf je zo objectief mogelijk? Ervaring leert dat geneigd wordt te selecteren volgens een in ieder van ons reeds bestaand beeld van talent. Terwijl onderzoek aantoont dat talent in een diverse groep het beste kan gedijen en je dus ook mensen die niet aan jouw plaatje beantwoorden moet impliceren. Selectie is voor de Honours Academy dus een serieus vraagstuk waarbij resultaten uit de huidige stand van de wetenschap worden betrokken. Belangrijke slotvraag die Willemien den Ouden als uitdaging voor komend jaar benoemde, is hoe recht te doen aan elk individu dat dit jaar deel uitmaakt van de Honours Community.

'Over diversiteit, talent en wat je daarmee kunt doen'

Job Cohen, die in Leiden de Thorbecke-leerstoel bekleedt, sprak over talent en diversiteit. ‘Na de voorgaande speeches durf ik hier bijna niet te spreken, want toen ik studeerde vond ik een 6- het mooiste cijfer. Maar ik heb altijd wel  veel gedaan naast mijn studie, in sport, muziek en bestuurswerk, en daar heb ik ook veel van geleerd.'  Cohen maakte duidelijk dat het voor elk individu van belang is om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En ook dat we in gesprek moeten gaan met de mensen waarvan we in eerste instantie denken dat die “anders” zijn, want door contact te hebben leer je elkaar kennen.

Tot slot vertelde hij over de honours class waar hij dit jaar bij betrokken is vanuit zijn Thorbecke-leerstoel : de honours class 'Changemakers in Leiden' waar studenten aan het werk gaan met projecten van het Stadslab Leiden. Cohen: ‘Het Stadslab is een organisatie die vanuit een groep bewoners in de stad is opgezet, omdat zij ideeën hadden voor de stad en hoe zaken anders of beter kunnen worden geregeld. Ik kan nog niet vertellen wát we precies gaan doen in die class, want dat weet ik nog niet. Maar het is juist goed als je iets nog niet weet, dan is er nog alle ruimte om ermee aan de slag te gaan.

Onverzadigbare honger

Vervolgens spraken drie studenten over wat de Honours Academy voor hen betekent: Pascal Gunsch (PRE), Louise Verboeket (HC) en Johan Dekker (LLP). Tweedejaars PRE-student, Pascal Gunsch, benadrukte “dat het PRE een plek is waar je niet meer klakkeloos dingen aan kunt nemen, zelf vanuit verschillende hoeken kritisch over dingen na moet denken, en zelf achter dingen aan moet gaan. Het is een kans om de uitdaging aan te gaan en het beste uit jezelf te halen. Het zijn de nieuwsgierigheid en onverzadigde honger naar kennis die ervoor zorgen dat je jezelf kunt ontplooien zoals dat op de middelbare school niet kan.” De andere twee sprekers getuigden van dezelfde honger naar verdere ontwikkeling en uitdaging. Johan Dekker (LLP-student) maakte duidelijk dat deze zoektocht ook niet ophoudt als je het honoursprogramma hebt afgerond.

Uitreiking HA-ster aan Marian Verhallen

Tot slot reikte Willemien den Ouden de zogenoemde HA-ster uit, bedoeld voor een student of een docent die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het honoursonderwijs.

Dit jaar ging de prijs – na massale nominaties – naar Marian Verhallen, coördinator van het HC Sociale Wetenschappen en docent-coach in het LLP. Honoursstudenten typeerden Marian als een heel bijzondere docent die oog heeft voor de persoon tegenover haar en daadwerkelijk bij hen is betrokken. Bij deze benoeming hoort een dubbele prijs. Het vernoemen van een echte ster en het vervullen van een wens: een bijzondere ervaring  of het ontmoeten van een inspirerende persoon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.