Universiteit Leiden

nl en

Jaap Polak

Emeritus hoogleraar Algemeen bestuursrecht

Naam
Prof.dr.mr. J.E.M. Polak
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.e.m.polak@law.leidenuniv.nl

Jaap Polak is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jaap Polak

Curriculum vitae

Jaap Polak (Leiden, 1955) werd na zijn rechtenstudie in Leiden in 1979 advocaat bij Stibbe in Amsterdam. Hij bleef dat tot 2001, van 1987 als lid van de maatschap en vanaf 1996 als lid van het bestuur. Hij had een praktijk op het terrein van het bestuursrecht (vooral omgevingsrecht, bestuursrechtelijk gezondheidsrecht en overheidsaansprakelijkheid in brede zin) en het grensgebied van bestuursrecht en privaatrecht. Al in die tijd was hij ook wetenschappelijk actief. Zo schreef hij in 1987 een preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging over onrechtmatige wetgeving en publiceerde daarnaast regelmatig in het Nederlands Juristenblad en diverse andere vaktijdschriften. Op 22 april 1999 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het boek "Burgerlijke rechter of bestuursrechter?", waarna op 1 juni van dat jaar zijn benoeming aan de universiteit als hoogleraar bestuursrecht in Leiden volgde. Zijn oratie was op 17 november 2000 en had als onderwerp Effectieve bestuursrechtspraak.

Na het hoogleraarschap aanvankelijk gecombineerd te hebben met de advocatuur bij Stibbe, combineert hij vanaf november 2001 zijn Leidse werk met het lidmaatschap van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zijn onderzoek ligt met name op het terrein van het algemeen bestuursrecht (met enige nadruk op vraagstukken van overheidsaansprakelijkheid en de rechtsbescherming tegen de overheid). Zo gaf hij leiding aan de werkgroep rechtsbescherming van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), die haar werkzaamheden in maart 2004 afrondde met het rapport 'De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid'. Ook zijn onderwijs ligt op het terrein van het algemeen bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid.

Relevante nevenfuncties

 • lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;       
 • lid van het bestuur van de VAR;
 • lid van het bestuur van de Grotiusacademie;       
 • hoofddocent van de opleiding algemeen bestuursrecht van de Grotiusacademie;
 • lid van bestuur en curatorium van de Leidse Thorbecke leerstoel;
 • voorzitter van de redactie van het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid;
 • medewerker bestuursrecht van het Nederlands Juristenblad (NJB);
 • Meijersprogramma Complexiteit van procesrecht.

Proefschrift en oratie

 • Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 22 april 1999, "Burgerlijke rechter of bestuursrechter?" 
 • Oratie: Universiteit Leiden, 17 november 2000, Effectieve bestuursrechtspraak

Onderwijs

 • Bestuurs(proces)recht;
 • Overheidsaansprakelijkheid in publiek en privaatrecht;
 • Publiekrechtelijke geschillenbeslechting;
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen (bestuurs(proces)recht en overheidsaansprakelijkheid).   

Onderzoek

Jaap Polak verricht onderzoek op de hiervoor onder het kopje ‘onderwijs’ genoemde terreinen. Voor een indruk van de resultaten daarvan zij verwezen naar de hierna opgenomen lijst ‘publicaties en voordrachten’.

Emeritus hoogleraar Algemeen bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Gast

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.