Universiteit Leiden

nl en

Rapport over experimenten met experimenten in lokale regelgeving

In juni brachten Job Cohen, Wim Voermans en Geerten Boogaard vanuit de afdeling Staats- en Bestuursrecht een rapport uit over experimenteerbepalingen in lokale regelgeving. Hiermee spelen zij in op de behoefte die er zowel op lokaal als op provinciaal en landelijk niveau is voor experimenten met regelgeving.

In opdracht van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam is onderzoek gedaan naar juridisch-technische ruimte om te experimenteren, de juridische grenzen aan deze ruimte en de al bestaande ervaringen met lokale experimenten. Het onderzoek heeft geleid tot een vijftal categorieën juridisch-technische instrumenten voor experimenteren, een vijftal grenzen aan de ruimte voor experimenten en – hoewel er nog niet veel op lokale experimenten toegespitste ervaringen beschikbaar zijn – toch vier algemene lessen uit de praktijk. Concluderend is er dus ruimte voor experimenten met experimenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.