Universiteit Leiden

nl en

Paper over de verhouding tussen G1000 Amersfoort en de politiek

Er is een eerste working paper over de reconstructie en analyse vanuit politiek-institutioneel perspectief van G1000 Amersfoort. Centraal stond de vraag naar de politieke invloed die G1000 Amersfoort vooraf claimde en van hoeveel invloed er uiteindelijk sprake was.

Opvallend is dat er uiteindelijk nauwelijks sprake is geweest van politieke invloed van de G1000 Amersfoort op agenda of beleid van de gemeente. Dat terwijl de insteek van de initiatiefnemers vooraf was om een burgertop met politieke invloed te organiseren: gezamenlijk zou de Agenda voor Amersfoort worden vastgesteld. Door politiek en het gemeentebestuur zijn werd hiervoor de ruimte geboden of zelfs enthousiast meegewerkt.

Geerten Boogaard vanuit Universiteit Leiden en Harmen Binnema vanuit Universiteit Utrecht stellen daarbij dat G1000 in de lokale politiek ondertussen het experiment onder de experimenten is geworden. Dit wordt veroorzaakt door drie vormen van dubbelheid: een dubbele ambitie van G1000, in de combinatie van burgerraad en burgertop en de houding van de lokale politiek. Uiteindelijk draait deze dubbelheid vooral om de achterliggende fundamentele vraag over hoe vertegenwoordigende democratie en directe democratie zich tot elkaar verhouden.

Het paper is een casestudy naar G1000 Amersfoort en vindt plaats binnen het onderzoek naar de vraag naar de institutionele verhouding tussen de G1000’en van Amersfoort en Uden en hun gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisaties. Dit onderzoek behoort tot het grootschalig onderzoeksproject van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de G1000, onder leiding van Job Cohen.

G1000 is een initiatief – dat afkomstig is uit België – zet dialoog en loting centraal. Uit de inwoners van de gemeente worden door loting de deelnemers voor de G1000 bepaald. De deelnemers gaan tijdens de G1000 met elkaar in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden om te zoeken naar een ‘common ground’. Het doel is niet om een lijstje te produceren voor de politieke agenda, maar juist om te stimuleren dat de inwoners zich verbinden aan de projecten in hun omgeving en de mensen om zich heen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie