Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen schrijft over democratie in het Parool

Voor het Parool schrijft de hoogleraar van de Thorbecke-leerstoel, Job Cohen, over vernieuwing van de democratie en refereert daarbij aan G1000. Hij roept op verder te kijken dan verkiezingen, die door verschillende oorzaken erg aan kracht hebben ingeboet.

Volgens Cohen is het niet zo verwonderlijk dat er meer aandacht komt voor het betrekken van de burger bij bestuur en politiek. De afstand tussen kiezers en gekozenen is steeds groter geworden en er is sprake van een – volgens het Sociaal Cultureel Planbureau - problematische verhouding tussen elites en de rest van de bevolking. Grote ideologische stromingen zijn daarnaast minder herkenbaar, waardoor er weleens meer op personen dan partijen gestemd zou kunnen worden. Ons kiesstelsels is daar niet goed op ingericht, aldus Cohen.

Als uiting van deze aandacht worden in gemeenten bijeenkomsten georganiseerd waar door loting gekozen burgers samenkomen en met elkaar spreken: G1000’s. Wat de impact van deze bijeenkomsten zal zijn voor de afstand tussen politiek en bestuur moet nog blijken, maar er zijn hoopvolle elementen. Zoals Cohen verwoordt: "Zet een grote groep burgers bij elkaar, laat hen grondig en oplossingsgericht - zonder politiek gehakketak - met elkaar spreken, en er komen verstandige en richtinggevende uitspraken van".

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.