Universiteit Leiden

nl en

Esmée Driessen

Gastdocent

Naam
E.M.M.A. Driessen LLM
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.m.m.a.driessen@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1920-679X

Esmée Driessen is werkzaam als promovenda bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en eveneens verbonden aan de Thorbeckeleerstoel als Thorbeckefellow.

Meer informatie over Esmée Driessen

In haar proefschrift richt Esmée zich op het verschijnsel Right to Challenge c.q. uitdaagrecht. Dit is een vorm van burgerparticipatie waarbij initiatiefnemers taken in het publieke domein uitvoeren omdat zij hier een maatschappelijke waarde aan toekennen. Hierbij kan worden gedacht aan het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk (wijkbedrijven), de oprichting van zorgcoöperaties om buurtbewoners vitaal en in een vertrouwde omgeving oud te laten worden, of het overnemen en beheren van functies als het wijkgebonden groenonderhoud, buurthuizen, speeltuinen enz.

Bij het opzetten en uitvoeren van deze initiatieven komen initiatiefnemers bijna altijd in aanraking met de overheid. Vaak zijn overheden enthousiast over de plannen die initiatiefnemers hen presenteren, maar toch blijkt het voor zowel de overheid als initiatiefnemers verre van eenvoudig om het initiatief van de grond te krijgen. Een veelgehoord knelpunt is dat ‘de wet’ initiatiefnemers en overheden in de weg staat. In haar proefschrift richt Esmée zich op een aantal rechtsgebieden die volgens initiatiefnemers en overheden beperkend werken. Hierbij onderzoekt zij wat het betreffende knelpunt inhoudt, hoe de wet aan dit knelpunt tegemoet komt en of deze juridische oplossing ook een oplossing is in de realiteit van burgerinitiatieven en de hen faciliterende overheden. Vervolgens onderzoekt en formuleert zij aanbevelingen die overheden en initiatiefnemers verder kunnen helpen.

Gastdocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

  • Gemeente Amsterdam Lid Referendumcommissie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.