Universiteit Leiden

nl en

Richard van Oevelen spreekt over financiering van politieke partijen op lokaal niveau

Eind mei 2017 sprak mr. Richard van Oevelen, fellow van de Thorbecke Leerstoel bij de afdeling Staats- en bestuursrecht, samen met mr. Lizzy Augustinus tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) over het huidige stelsel van financiering en subsidiëring van (lokale) politieke partijen. Directe aanleiding is de evaluatie naar de effecten en doeltreffendheid van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp).

Een ongelijk speelveld in de provinciale en gemeentelijke democratie

In maart dit jaar vroegen mr. Richard van Oevelen en mr. Lizzy Augustinus in een bijdrage in het themanummer van het Nederlands Juristenblad aandacht voor het feit dat de subsidiëring van landelijke politieke partijen een ongelijk speelveld creëert in de provinciale en gemeentelijke democratie. Lokale afdelingen van landelijke politieke partijen zijn financieel gezien in het voordeel ten opzichte van lokale partijen, terwijl deze laatste op lokaal niveau van de kiezer steeds meer aandacht krijgen. In de bijdrage werd ook besproken hoe dit kan worden aangepakt, om zo de huidige frustratie van de provinciale en gemeentelijke democratie aan te pakken.

In de evaluatie van de Wfpp wordt nu door de evaluatiecommissie bekeken of de uitgangspunten van de wet voldoende aansluiten op de rol en positie van politieke partijen op dit moment. Hierbij is aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van lokale politieke partijen. In dit kader wordt de vraag of de Rijksoverheid een rol heeft in de financiering van politieke partijen in het decentraal bestuur meegenomen. Uiterlijk 31 december 2017 brengt de commissie advies hierover uit.

Onderzoeksproject

Samen met de VPPG bekijkt mr. Richard van Oevelen op dit moment de mogelijkheden om een onderzoeksproject op te zetten naar de werking van de lokale democratie, waarbij meer in het bijzonder aandacht is voor de positie van (lokale) politieke partijen, gemeenteraden en individuele raadsleden.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie