Universiteit Leiden

nl en

Den Ouden, Boogaard, Westerweel en Driessen presenteren onderzoek op Staatsrechtconferentie 2018

Op 14 december a.s. vindt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de Staatsrechtconferentie 2018 plaats met als thema Democratie: nieuwe ontwikkelingen. Prof.mr.drs. Willemien den Ouden, dr. Geerten Boogaard, mr.drs. Joost Westerweel en mr. Esmée Driessen presenteren op die dag verschillende onderzoeken met betrekking tot het thema aan de aanwezigen.

Den Ouden heeft voor de bundel van de conferentie een bijdrage geschreven over twee manieren die in de praktijk regelmatig gebruikt worden door overheden om burgerinitiatieven te financieren, namelijk het bewoners-, buurt- of wijkbudget en subsidieverstrekking op grond van een subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Centraal staat de vraag hoe deze instrumenten zorgvuldig én efficiënt kunnen worden ingezet.

Ook Boogaard heeft voor de bundel een bijdrage geschreven. Daarin betoogt hij dat de tekst en toepassing van de Grondwet en het huidige democratiedebat niet goed op elkaar aansluiten, wat deels een kwestie is van methode van staatsrechtbeoefening. In zijn stuk geeft hij een aanzet voor een systematische grondwetsinterpretatiemethode als manier om dit probleem te ondervangen en als alternatief voor een rechtspositivistische grondwetsinterpretatiemethode.

Westerweel heeft eveneens een bijdrage voor de bundel geschreven. Centraal in zijn stuk staat de vraag welke ruimte het wettelijk kader laat aan burgerbegrotingen om invloed uit te oefenen op de inhoud van de gemeentelijke begroting. Daarvoor analyseert hij de belangrijkste bepalingen omtrent de totstandkoming van de begroting en de rol en functie die de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hierbij spelen.

Ten slotte zal Driessen aan de hand van een posterpresentatie een toelichting geven op haar onderzoek naar burgerinitiatieven en het right to challenge. Zij zal ingaan op verschillende juridische vraagstukken die daarbij spelen en mogelijke oplossingsrichtingen bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.