Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.dr. W.J.M. Voermans
Telefoon
+31 71 527 7718
E-mail
w.j.m.voermans@law.leidenuniv.nl

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Wim Voermans

Persoonlijke website

Nieuwsberichten

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale staatsrecht, als het Europese constitutionele recht. Daarbinnen ligt het accent op (Europese) wetgevingsvraagstukken (kwaliteit van EU-wetgeving, deregulering, vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten, wetgevingsprocedures (met name de rol van het (Europees) parlement), openbaarheid en transparantie, de relaties tussen de wetgevende instellingen, decentralisatie, omzetting en uitvoering van EG-wetgeving, naleving, toezicht en handhaving, wetgevingtechniek en wetsevaluatie). Voermans is één van de drie trekkers van het Leidse Profileringsgebied "Political Legitimacy".

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.28

Contact

Publicaties

  • initiatief- en referendumcommissie van de gemeente Amsterdam voorzitter initiatief- en referendumcommissie van de gemeente Amsterdam
  • Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid lid bestuur
  • Academie voor wetgeving Kerndocent methode van wetgeving
  • International Association for Legislation Vice-President
  • Thorbecke- en Bachienestichting Voorzitter
  • Vrienden van de Juridische Faculteit Voorzitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie