Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Wim Voermans

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam Prof.dr. W.J.M. Voermans
Telefoon +31 71 527 7718
E-mail w.j.m.voermans@law.leidenuniv.nl

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht.

Meer informatie Wim Voermans

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht.

Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale staatsrecht, als het Europese constitutionele recht. Daarbinnen ligt het accent op (Europese) wetgevingsvraagstukken (kwaliteit van EU-wetgeving, deregulering, vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten, wetgevingsprocedures (met name de rol van het (Europees) parlement), openbaarheid en transparantie, de relaties tussen de wetgevende instellingen, decentralisatie, omzetting en uitvoering van EG-wetgeving, naleving, toezicht en handhaving, wetgevingtechniek en wetsevaluatie). Voermans is één van de drie trekkers van het Leidse Profileringsgebied "Political Legitimacy".

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Publiekrecht
Staats- en Bestuursrecht
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B103
Contact
+31 71 527 7718
w.j.m.voermans@law.leidenuniv.nl
Gemeente Amsterdam
Voorzitter initiatief- en referendumcommisssie
Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
lid bestuur
Academie voor wetgeving
Kerndocent methode van wetgeving
International Association for Legislation
President
Thorbecke- en Bachienestichting
Voorzitter
Vrienden van de Juridische Faculteit
Voorzitter