Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions

Is er sprake van een tanende legitimiteit van het recht en bestuur in een veellagige rechtsorde en welke betekenis heeft (afnemende) legitimiteit voor de effectiviteit van het recht?

Contact
Wim Voermans

De informatie over dit onderzoeksprogramma is te vinden op onze Engelstalige pagina en in de zelfstudie 2009-2015.

Wetenschappelijk personeel

Promovendi

Buitenpromovendi

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.