Universiteit Leiden

nl en

Programmapunten PVV in strijd met de Grondwet

De onderhandelingen tussen de vier beoogde fractievoorzitters verlopen bijna twee weken na de verkiezingen nog niet voorspoedig. Plasterk heeft gemeld nog een week langer nodig te hebben voor deze verkenningsfase. De VVD wil niet in het kabinet, maar een vorm van gedoogsteun en het NSC kan zich niet vereenzelvigen met een aantal PVV standpunten die niet rechtsstatelijk is. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht, praat hierover in het programma Buitenhof.

Omtzigt ziet rechtsstatelijke barrières in het PVV programma. Het gaat met name om verbod op islamitische scholen, koran en moskeeën. Wilders heeft echter beloofd zich aan de Grondwet te zullen houden. Op met name dit laatste punt zegt Voermans ‘dat de basisvoorwaarde om te regeren niet in voldoende mate aanwezig is. Het programma is in strijd met de Grondwet, internationale verdragen en het EU recht.’ De helft van het PVV-programma is hierdoor niet uitvoerbaar. Wilders zal aanzienlijke concessies moeten doen.

Voermans vervolgt: ‘de Grondwet is een reflectie van de democratische rechtsstaat. Een soort van verkeringspolis voor alle Nederlanders’ alle rechten en plichten van burgers en overheid zijn vastgelegd in wetten. Ook ten opzichte van meerderheden hebben minderheden het recht om de gang naar een onafhankelijke rechter te kunnen maken. Dit maakt regeren door absolute leiders die zich niet aan de regels willen committeren onmogelijk.

Meer weten?

De volledige uitzending van Buitenhof

Foto Ruddy Media via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.