Universiteit Leiden

nl en

Tegengeluid over de oorlog in Midden-Oosten onder ambtenaren ministeries

Er circuleren momenteel twee open brieven onder rijksambtenaren om een omroep te ondertekenen waarin het kabinet wordt gevraagd een ander standpunt tegenover Israël in te nemen. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht, noemt deze situatie uniek.

De eerste brief komt vanuit een grote groep rijksambtenaren, waaronder het ACM. Deze ambtenaren voelen zich medeplichtig aan de situatie in het Midden-Oosten en dus ook aan de slachtoffers die daar vallen. De tweede brief komt van de ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Zij verwijten hun eigen ministerie selectief te reageren op de kwestie. Aldus NPO Radio 1.

‘Ambtenaren zijn doorgaans loyaal aan hun minister', zegt Voermans. Ambtenaren hebben net als iedereen grondrechten en daarmee ook het recht van vrije meningsuiting. Er is echter een grens: namelijk dat de mening van deze ambtenaar zich goed moet verhouden tot het eigen functioneren. Diens meningsuiting mag niet ondermijnend zijn voor het functioneren van de openbare dienst. In zo'n dergelijk geval zou het namelijk tot een ontslag kunnen leiden.

'Een tegengeluid van ambtenaren als groep komt zelden voor', vervolgt Voermans. In de jaren 80 deed zich een vergelijkbare situatie voor toen een groep van 80 soldaten van Defensie demonstreerden tegen kernwapens. Dit moet volgens Voermans ook mogelijk zijn in een ontspannen democratische rechtsstaat. Voermans: 'Ambtenaren mogen bijvoorbeeld ook twitteren.’

Inmiddels hebben honderderden ambtenaren hun steun betuigd.

Beluister beide fragmenten

NPO Radio 1 'Journaal'

NPO Radio 1 'Dit is de Dag'

Foto bovenaan het artikel door Jordy Meow via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.