Universiteit Leiden

nl en

Modernisering vervolging ambtsdelicten Kamerleden en politici

In de ministerraad is vorige week een besluit aangenomen om vervolging van politici te moderniseren. Dit gebeurde n.a.v. het Russische omkoopschandaal, waarbij Nederlandse politici waren betrokken. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht, hierover aan het woord in het NRC.

Grondwetartikel 119 schrijft voor dat vervolging van verdachten via een klachtprocedure bij de Hoge Raad moet beginnen. Een 'draconische maatregel', zegt Voermans. Vervolging via het gedateerde artikel uit 1855, is overigens nog nooit voorgekomen.

Strafrecht

Het Kabinet wil met de voorgenomen wijziging, vervolging via het gewone strafrecht in een rechtbank laten plaatsvinden. Pas daarna is er de mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie. Voorwaarde is dat een Kamermeerderheid voorstander is van onderzoek. Bovendien heeft de verdachte binnen het strafrecht meer rechten dan binnen een klachtprocedure en daarnaast mag in een klachtprocedure geen tegenbewijs door verdachte worden aangedragen, bericht het NRC.

Commissie Fokkens

Het kabinet volgt de uitkomsten van het rapport van de commissie-Fokkens uit 2021, hoe de huidige regeling kan worden gemoderniseerd. De voorgestelde wijziging moet - onder bepaalde voorwaarden - eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer.

Meer weten?

Lees het volledige NRC-artikel (€)

Foto: Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.