Universiteit Leiden

nl en

Voermans en Drahmann positief over Adviescollege openbaarheid

Vandaag heeft het Adviescollege openbaarheid en overheidsinformatie (ACOI) een advies uitgebracht over de wijze waarop het ministerie van VWS documenten over het coronabeleid openbaar maakt.

'Een stevige draai om de oren'

Het advies is gegeven naar aanleiding van een klacht van een journalist. Follow the Money vroeg hoogleraar Wim Voermans en collega Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent Staatst- en bestuursrecht om een reactie op het advies van het ACOI.
‘Een stevige draai om de oren,’ concludeert Wim Voermans. ‘Het college doet zijn uiterste best een constructieve toon te zoeken, maar VWS krijgt echt onder uit de zak.’ Ook Annemarie Drahmann las het advies. ‘Het eerlijke verhaal is dat VWS de Wet open overheid te eenzijdig uitlegt,’ concludeert zij. ‘Hoewel dit goed onderbouwde advies niet bindend is voor de bestuursrechter, verwacht ik dat rechters er zeker kennis van zullen nemen.’

Weigeringsgrond

In advies is specifieke aandacht voor het gebruik van een omstreden nieuwe ‘weigergrond’ in de Woo, het zogeheten ‘functioneren van de Staat’. Op basis van deze grond heeft VWS zo’n 21.000 documenten achtergehouden. Volgens het ACOI is deze weigeringsgrond voor specifieke gevallen in het leven geroepen, bijvoorbeeld als de Rijksrecherche of een Rekenkamer onderzoek doet. Nu roept de overheid het ‘functioneren van de Staat’ ‘te hooi en te gras’ in, zegt hoogleraar Voermans. ‘Het ministerie hanteert deze weigeringsgrond veel te extensief en generiek, ook nog eens nagenoeg ongemotiveerd.’ Ook Drahmann constateert dat deze grond alleen bedoeld is voor noodsituaties. ‘Als je al tot de conclusie komt dat bepaalde documenten het functioneren van de Staat in gevaar brengen, dan is tijdelijk weigeren het uitgangspunt. Daar is de wetsgeschiedenis helder over. Het categorisch én langdurig weigeren van dit type stukken is nadrukkelijk niet de bedoeling.’

Lees beide artikelen:

Follow The Money

Reformatorisch Dagblad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.