Universiteit Leiden

nl en

Wisselende reacties wethouders op minister van Asiel en Migratie

Wethouder Groot Wassink in Amsterdam wil geen zaken doen met PVV minister Faber. Hij meent dat de PVV een bedreiging vormt voor de democratische orde en rechtsstaat, zegt hij in het AD. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht en Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden, aan het woord over deze kwestie.

Groot Wassink heeft het niet zozeer op de persoon Faber gericht, maar betreurt dat de PVV in het kabinet zit. Dit vormt voor hem een reden de minister op voorhand op zijn telefoon te blokkeren. Ook voor toekomstige onderhandelingen met Faber en andere bewindslieden die deel uitmaken van de coalitie, houdt hij de deur dicht. Daarnaast legt hij zijn functie als voorzitter van de commissie Asiel van de VNG neer, bericht het AD.

Zal het besluit in andere gemeenten navolging krijgen?

Ook in andere gemeenten zijn wethouders kritisch en argwanend, maar gaat een ban te ver. Dit is volgens Voermans een juiste opstelling. Politieke voorkeuren spelen geen rol in het staats- en bestuursrecht. ‘Faber belt niet maar de minister.’ Groot Wassink zit er voor de belangen van zijn stad. ,Hij kan Amsterdam tekort doen door zijn telefoon niet op te nemen.’ Gemeenten dienen aan de eisen van het kabinet mee te werken. Bij tegenwerking kan de overheid represailles nemen door repressief toezicht op te leggen, aldus Voermans.

Grotere uitersten zijn nauwelijks denkbaar

De meningsverschillen tussen het kabinet en de gemeenten hebben Boogaard niet verbaasd. Hij voorspelde het conflict tussen Faber en Groot Wassink al in zijn laatste column voor Binnenlands Bestuur.  'Groot Wassink en PVV-minister Faber ogen niet op voorhand als gouden duo’, verwoordde hij het nog subtiel. ‘Groot Wassink is links links en Faber rechts rechts. Grotere uitersten zijn nauwelijks denkbaar’, zegt Boogaard.
Boogaard legt uit dat persoonlijke relaties veel bepalen in de verhoudingen tussen de verschillende overheden. Door de versplintering in het politieke landschap en nieuwe veelal kleinere partijen, ontbreekt het aan een uitgebreid lokaal netwerk, waarin meningsverschillen niet met hulp van  partijbesturen kunnen worden opgelost.

Meer weten?


Lees het volledige artikel in het Algemeen Dagblad

Foto Hansjörg Keller via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.