Universiteit Leiden

nl en

Jelle But, Demy Jongkind en Wim Voermans publiceren in The Theory and Practice of Legislation

In het nieuwste nummer van het blad ‘The Theory and Practice of Legislation’ staat een bijdrage van Jelle But, Demy Jongkind en Wim Voermans.

Hun bijdrage getiteld ‘Direct Democracy in the Constitution: Good or Bad for Democracy, is via open access vindbaar via deze link.

Het artikel behandelt de vraag of grondwettelijke bepalingen die ‘directe democratie’ waarborgen correleren met een hogere ‘democratiescore’ van Staten. Het gaat om bepalingen die het recht op directe invloed van de burger op het wetgevingsproces garanderen, door middel van het initiëren van referenda of wetgeving. Hiertoe zijn alle grondwetten van de wereld geanalyseerd, op zoek naar de correlatie tussen deze grondwettelijke bepalingen en de hoogte van de democratiescore per land. Uit de resultaten blijkt dat in  Staten die geen lid zijn van de EU inderdaad sprake is van een positieve correlatie tussen de democratiescore en het bezitten van een ‘directe democratie’ bepaling. Voor EU-lidstaten lijkt de positieve correlatie er echter niet te zijn. De bevindingen zijn ook voor Nederland relevant, gezien het wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet om het correctief bindend referendum constitutioneel te verankeren, dat vorige maand voor de derde maal werd ingediend.

De eerste stappen van het onderzoek werden gezet tijdens het Pre-PhD vak ‘Quantitative Empirical Research Methods in Law’. Demy en Jelle volgden dit vak in 2020 bij Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving. Bij dit vak krijgen studenten uitleg hoe zij kunnen werken met dataverzameling, multiple regressies en kwantitatieve analyses, en hoe zij dit kunnen verwerken in hun (toekomstig) onderzoek. Naar aanleiding van het eindpaper dat met een 9 werd beoordeeld, moedigde prof. Caminada hen aan om het onderzoek uit te breiden en te bewerken, zodat het paper als artikel gepubliceerd kon worden. Samen met Wim Voermans hebben Demy en Jelle het artikel met succes in Theory and Practice of Legislation gepubliceerd gekregen!

Het Pre-Phd Programma richt zich specifiek op studenten die graag willen promoveren. Tijdens dit programma kunnen onderzoeksvaardigheden verder worden verdiept en word je begeleid bij het indienen van een onderzoeksvoorstel voor een promotietraject. Demy en Jelle hebben beide met plezier deelgenomen aan het Pre-PhD Programma, en zijn inmiddels allebei verbonden als promovendus aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.