Universiteit Leiden

nl en

Mogen ambtenaren hun politieke zorgen onbelemmerd uiten?

Het Friese college van Gedeputeerde Staten berispte in oktober vier ambtenaren die een brandbrief hadden ondertekend, waarin de overheid wordt gevraagd een actiever klimaatbeleid te voeren. Volgens Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, zat het college hier fout.

Ambtenaren hebben als ambtenaren de vrijheid van meningsuiting, zo is beslist bij de grondwetsherziening 1983. Beleid van #GS #Friesland om dat te ontnemen strijdt met de Grondwet.’ Zo schrijft Voermans op X. In zijn tweet betrekt hij een Kamerstuk uit de jaren zeventig: ‘Thans is de overtuiging gegroeid dat de grondwettelijke grondrechten voor een ieder gelden, ongeacht zijn verhouding tot de overheid, zodat ook de ambtenaar zich erop kan beroepen.’ Ofwel: Ook ambtenaren hebben het recht hun zorgen openlijk te uiten, zelfs als deze in strijd zijn met het beleid van de overheid, waarvoor ze werken.

Collega Broeksteeg uit Nijmegen is echter een andere mening toegedaan en verwijst naar artikel 10 uit de Ambtenarenwet.

Meer weten

Lees hetvolledige artikel in Binnenlands Bestuur

Foto: Jackson Schaal via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.