Universiteit Leiden

nl en

Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur

Het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) van de Universiteit Leiden verenigt wetenschappers die actief zijn in academisch onderwijs en onderzoek naar het openbaar bestuur en politiek in Nederland, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau, binnen en buiten het parlement.

Het CNPB brengt wetenschappers samen vanuit de Universiteit Leiden, te weten de Instituten

Het betrekt stakeholders, zoals ambtenaren, politici, journalisten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties buiten de universiteit bij het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van bestuur en politiek in Nederland. Daarbij wordt tevens de samenwerking gezocht met externe partijen, zoals ProDemos, PDC en Montesquieu Instituut.

Het Centrum heeft drie hoofddoelen

  1. Een platform zijn voor interdisciplinaire uitwisseling en samenwerking. Belangrijk daarvoor is om naast het formele programma ook ruimte te bieden voor informele uitwisseling. Op termijn kan dit leiden tot gezamenlijke aanvragen voor onderzoekssubsidies.
  2. Binnen en buiten de universiteit zichtbaar maken wat er gebeurt aan onderzoek op het gebied van Nederlandse politiek en bestuur.
  3. Optreden als schakel tussen onderzoekers en vragen die leven in de politiek-bestuurlijke praktijk om zo een bijdrage te leveren aan toegepast onderzoek naar politiek en bestuur in Nederland. Dit kan ook gebeuren in opdracht van externe partijen.

Het bestuur van het CNPB wordt gevormd door Maartje Janse (Geschiedenis), Toon Kerkhoff (Bestuurskunde), Maarten van Leeuwen (LUCL), Tom Louwerse (Politieke Wetenschap), Simon Otjes (Politieke Wetenschap) en Bastiaan Rijpkema (Metajuridica).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.