Universiteit Leiden

nl en

Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'

Op vrijdag 26 januari 2018 vond te Amsterdam aan de Vrije Universiteit een goedbezocht symposium plaats over de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht.

De inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten en de gunning van concessies is de afgelopen decennia in toenemende mate gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Mede in het licht van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake gelijke kansen en transparantie bij verdeling van schaarse vergunningen (zie o.a. ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 en ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994) wordt inmiddels ook ten aanzien van andere schaarse rechten (zoals vergunningen en subsidies, maar ook (grond)eigendoms- en gebruiksrechten) nagedacht over de eventuele relevantie van het aanbestedingsrecht voor de verdeling door de overheid van andere schaarse rechten.

Het middagsymposium werd ingeleid met een keynote van professor Sue Arrowsmith, verbonden aan de Universiteit van Nottingham en internationaal erkend als dé expert op het gebied van het aanbestedingsrecht. Naast staatraad advocaat-generaal Widdershoven kwamen verschillende andere sprekers aan bod. Inbreng van wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Leiden was er van Annemarie Drahmann, Willemien den Ouden, Jaap van Rijn van Alkemade en Jaap Wieland. Na afloop van de lezingen en reacties daarop volgde een levendige discussie die leidde tot de conclusie dat op dit onderwerp nog veel rechtsontwikkeling kan worden verwacht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.