Universiteit Leiden

nl en

Heldere criteria vooraf van belang voor succesvolle financiering van particuliere maatschappelijke initiatieven

Om maatschappelijke particuliere initiatieven te laten slagen, is het belangrijk dat de overheid snel duidelijke randvoorwaarden geeft voor mogelijke financiering. Overheden stimuleren burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven om vanuit eigen initiatief activiteiten van maatschappelijk belang te ontplooien. De overheid wil deze initiatieven (financieel) steunen en stelt daarvoor criteria vast.

Met behulp van Playmobil-speelgoed werd het krachtenveld van de Rotterdamse casus inzichtelijk gemaakt

Tijdens een leersessie op 20 maart over publieke financiering was één van de gedeelde conclusies dat cruciaal is dat de overheid aan de voorkant duidelijk is over deze criteria en randvoorwaarden. Er moet genoeg flexibiliteit zijn, maar ook genoeg duidelijkheid over wanneer een initiatief door de overheid gefinancierd kan worden. Dit zorgt ervoor dat teleurstellingen in de samenleving voorkomen worden. Uit best practices blijkt ook dat crowdfunding bij projecten een goede graadmeter  is voor het maatschappelijk draagvlak én een waarborg dat het geld goed wordt besteed.

De leersessie maakt deel uit van een reeks die wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ambtenaren met verschillende achtergronden van de provincie Noord-Brabant, de provincie Zuid-Holland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gemeente Rotterdam (betrokken bij de ‘Right to Challenge’), medewerkers van  ‘Voor je Buurt’, experts van de Universiteit Leiden en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben zich een middag over het vraagstuk financiering van maatschappelijke initiatieven gebogen. Het doel van deze bijeenkomst was te weten te komen wat de overheid moet doen om financiering van particuliere maatschappelijke initiatieven tot een succes te maken. Naast heldere criteria aan de voorkant bleek deze middag dat de financiering van maatschappelijk initiatief gebaat kan zijn bij het inschakelen van een onafhankelijke tussenpartij die de selectie van initiatieven doet, binnen daarvoor geformuleerde kaders. De samenwerking tussen Voor je Buurt en de provincie Zuid-Holland was daar een mooi voorbeeld van.

Routekaart voor publieke financiering

De resultaten van de leersessies worden verwerkt in een zogenaamde routekaart die - als onderdeel van een promotieonderzoek - door prof.dr. Willemien den Ouden en Catheel Pino van de Universiteit Leiden wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. Deze methodiek zal bijdragen aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Gedurende het onderzoekstraject zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met andere overheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.