Universiteit Leiden

nl en

Het Nederlands staatssteunrecht besproken door Leidse wetenschappers

Vrijdag 4 november vond in het KOG de vierde editie plaats van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk. Het thema was dit jaar ‘het Nederlandse staatssteunrecht'. Diverse Leidse wetenschappers leverden een bijdrage aan deze bijeenkomst, die onder leiding stond van dagvoorzitter professor Tom Ottervanger en werd georganiseerd in samenwerking met Juridisch PAO.

Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, sprak de kleine 300 deelnemers toe. In zijn keynote speech benadrukte hij dat de Nederlandse overheid er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er in Nederland een ondernemersklimaat blijft bestaan met veel ruimte voor initiatief, voor onderzoek, experiment en duurzame innovaties. Daarvoor is staatssteun soms noodzakelijk. Daar moet de Nederlandse overheid zorgvuldig, transparant en proactief in te werk gaan. Dat doet zij ook. Veel valt te regelen onder de algemene groepsvrijstellingsverordening. Camp noemde Nederland de 'kampioen kennisgevingen' onder die verordening. Verder wordt de Commissie bijvoorbeeld vooraf via halfjaarlijkse portfolio's geïnformeerd over staatssteunkwesties die kunnen gaan spelen in Nederland. Dat kan de notificatieprocedure later versnellen. Meer in het algemeen is Nederland er vroeg bij, ook aan de Europese tafel als er nieuwe staatssteunregels worden besproken. Camp sloot zijn bijdrage af door het belang te onderstrepen van een kritische discussie over de toepasselijke regels. Hij was enthousiast te constateren dat zoveel deelnemers van het staatssteunnetwerk juist daarvoor bijeen waren gekomen te Leiden.

Na deze inspirerende inleiding gingen de deelnemers uiteen om deel te nemen aan verschillende workshops. Daar waren veel Leidse wetenschappers actief. Zo sprak dr. Paul Adriaanse over de relatie tussen de wet markt en overheid en staatssteun, nam prof. Sjoerd Douma de deelnemers mee in de actualiteiten van fiscale staatssteun en sprak dr. Alke Metselaar over nationale rechtspraak waarin het staatssteunrecht een rol speelt. 

De dag werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel. Daar konden de aanwezige ambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, de bedrijfsjuristen, projectmanagers, consultants, wetenschappers, advocaten en rechters bijpraten en ervaringen uitwisselen. Zo deed het Landelijk Staatssteunnetwerk zijn naam eer aan.

Paul Adriaanse en Willemien den Ouden organiseerden deze bijeenkomst als lid van de stuurgroep van het Landelijk Staatssteunnetwerk. Zij zijn, net als Tom Ottervanger, Sjoerd Douma en Alke Metselaar, ook verbonden aan de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.