Universiteit Leiden

nl en

Masterstudent Lise Mitsinga schrijft AB-annotatie

Masterstudent Lise Mitsinga schreef samen met prof. Jacobine van den Brink (UvA) een annotatie in de AB, die onlangs is gepubliceerd (onder AB 2020/285 en 286).

Van den Brink & Mitsinga bespreken in hun commentaar op een verwijzingsuitspraak van het CBb (ECLI:NL:CBB:2018:662) en het antwoord daarop in een arrest van het HvJ (ECLI:EU:C:2020:27) de lastige kwestie van bepalingen in verordeningen die zich richten tot (uitvoeringsautoriteiten in) de lidstaten. Die kunnen heel goed rechtstreekse werking hebben, maar zijn zij ook altijd rechtstreeks toepasselijk in de relatie tussen die nationale uitvoeringsautoriteiten en de burgers tot wie zij hun uitvoeringsbesluiten richten?

Deze annotatie is een van de resultaten van het vak Bestuursrecht in de Europese Rechtsorde (BER). Dit mastervak van de specialisatie Staats- en bestuursrecht werd afgelopen jaar in vernieuwde vorm gegeven. Alle masterstudenten volgden eerst een basisprogramma, waarin zij de interactie tussen het Unierecht en het Nederlandse bestuursrecht bestudeerden. Daarna volgden zij een verdiepingsdeel, gebaseerd op een materieel rechtsterrein. Lise Mitsinga koos voor de specialisatie ‘financieel bestuursrecht’, onder leiding van prof. Willemien den Ouden. Zij schreef de beste eindopdracht over de hiervoor genoemde uitspraken. Daarom was zij de student die met vaste AB annotator Van den Brink de officiële annotatie voor de AB mocht schrijven.       

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.