Universiteit Leiden

nl en

Volg Financieren in Netwerken nu ook op LinkedIn

In het project “Financieren in Netwerken” staat de publieke financiering van maatschappelijke projecten centraal.

Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. De resultaten van het project zijn te vinden op www.financiereninnetwerken.nl. Bij het project zijn ook andere overheden en kennisinstellingen betrokken, waaronder de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

De Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam doen in dit verband ook verschillende promotieonderzoeken naar vormen van publieke financiering van maatschappelijke projecten.

 In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Steeds vaker willen overheden maatschappelijke vraagstukken oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Vaak ook door deze (mede) te financieren. Bent u als overheidsorganisatie op zoek naar een financieringsinstrument voor uw netwerk? Vraagt u zich af welke financieringsinstrumenten er zijn, en welke het beste past bij de financieringsvraag die u heeft binnen uw maatschappelijke project, programma of opgave? Hiervoor hebben wij op de website www.financiereninnetwerken.nl een keuzetool ontwikkeld, die werkt als een soort kieswijzer. Door middel van de keuzetool kunt u de verschillende financieringsinstrumenten gemakkelijk vergelijken en zo ontdekken welk instrument het meest geschikt is voor de financiële oplossing van uw maatschappelijk vraagstuk. Via de nieuwe LinkedIn-pagina houden wij u op de hoogte van relevante updates van de website en ook van andere relevante ontwikkelingen op het terrein van publieke financiering van maatschappelijke projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.