Universiteit Leiden

nl en

Zicht op schaarse vergunningstelsels

De Rekenkamer Amsterdam heeft op 17 januari 2019 haar onderzoeksrapport “Zicht op schaarse vergunningstelsels” gepubliceerd. Willemien den Ouden en Annemarie Drahmann zijn vanwege hun kennis over dit onderwerp geïnterviewd door de Rekenkamer.

Burgers en bedrijven hebben soms een vergunning van de gemeente Amsterdam nodig. Voor bijvoorbeeld het parkeren van auto’s, het varen met een rondvaartboot of voor handelen op een markt, is echter maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar. Deze vergunningen zijn schaars. De Rekenkamer constateert onder meer dat er van de 42 Amsterdamse vergunningstelsels, er 19 schaars zijn. In het rapport doet de Rekenkamer de volgende zes aanbevelingen:

  1. Breng schaarse vergunningstelsels in lijn met de (Europese) regels;
  2. Evalueer schaarse vergunningstelsels periodiek;
  3. Blijf gemaakte keuzes per schaars vergunningstelsel vastleggen en motiveren;
  4. Breng de raad beter in positie om besluiten te nemen door: (a) Te zorgen voor een transparant, actueel en volledig raadsstuk en (b) De beslis- en bevoegdheidsverdeling tussen raad en college te regelen;
  5. Benut de ambtelijke expertise; en
  6. Verbeter ambtelijke handreiking

Het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport van de Rekenkamer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.