Universiteit Leiden

nl en

Willemien den Ouden spreekt met Kamerleden over het uitdaagrecht

Op woensdag 3 april jl. organiseerde de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek over het uitdaagrecht (ook wel het 'Right to Challenge' genoemd). Dit uitdaagrecht houdt in dat burgers het recht zouden krijgen om een gemeentelijke taak zelf uit te voeren als zij dat beter kunnen.

Willemien den Ouden was uitgenodigd om te spreken over het onderzoek naar de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven in Nederland, dat afgelopen jaar aan de Universiteit van Leiden werd uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat initiatiefnemers in de praktijk tegen heel verschillende juridische problemen oplopen die zich niet laten oplossen met een wettelijke regeling van het uitdaagrecht op landelijk niveau. Wel kan de rechtspositie van initiatiefnemers worden versterkt, bijvoorbeeld door een modernisering van het petitierecht in de Grondwet of door het vastleggen van een dienstbaarheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Het debat beluisteren en terugzien

Het onderzoeksrapport, dat is geschreven met collega's Geerten Boogaard en Esmee Driessen, wordt op 7 mei a.s. openbaar.

Eerder werd al een tussenrapportage gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.