Universiteit Leiden

nl en

Congres subsidierecht actualiteiten groot succes

Op 10 juni 2022 vond het Congres Subsidierecht – Actualiteiten plaats. Met bijna 90 enthousiaste deelnemers was het congres een groot succes!

Nederland is een subsidieland. Heel veel beleidsdoelstellingen worden bereikt door gewenste activiteiten te stimuleren door daarvoor een overheidsbijdrage in het vooruitzicht te stellen. Het belang van het subsidie-instrument voor de overheid blijkt onder andere uit de uitgebreide regeling daarvan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de zogenoemde subsidietitel. Deze titel is in 1998 in werking getreden, maar sindsdien is er veel gebeurd! Juist daarom heeft het Juridisch PAO Leiden op 10 juni 2022 het 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐢𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧 georganiseerd.

Verschillende sprekers zijn hierbij aan bod gekomen. De dag werd geopend door Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden. Vervolgens kwamen verschillende sprekers aan bod: Jacobine van den Brink, Hoogleraar Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Staats- en bestuursrecht UvA; Ellen Hardy, rechter bij de Rechtbank Limburg, promovenda Maastricht University; Rianne Jacobs, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Er werd onder andere ingegaan op de subsidie ‘nieuwe stijl’, exceptieve toetsing en evenredigheid, schaarse subsidies, transparantie in tenders, en het uniform subsidiekader.

Na de lunch volgden verschillende deelsessies waar de deelnemers uit konden kiezen. Zo ging Dorien Brugman, Rechter (raadsheer) in het College van Beroep voor het bedrijfsleven in op effectieve geschilbeslechting in subsidiezaken. Demy Jongkind, promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden ging in op haar promotieonderzoek naar netwerksubsidies. Louise Verboeket, Docent en onderzoeker Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam verzorgde een deelsessie ‘inkopen of subsidiëren’ en Veerle van Waarde, als promovenda verbonden aan de afdeling Publiekrecht (Staats- en bestuursrecht) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam ging in op revolverende fondsen.

De dag was een succes waar zowel de sprekers als deelnemers met veel plezier naar terugkijken!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.