Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Staats- en Bestuursrecht is trots op Sarah Deaney en Eline van Slijpe

Dinsdag 12 januari 2021 werd de scriptieprijs van de Leidse rechtenfaculteit uitgereikt.

De eerste plaats werd in de wacht gesleept door Sarah Deaney. Onder begeleiding van Jonathan Huijts schreef zij een scriptie over de (on)vergoedbaarheid van planologische schaduwschade. Planschade ontstaat doordat bouw- en of gebruiksmogelijkheden op eigen perceel komen te vervallen, of op nabij gelegen percelen worden uitgebreid, door de wijziging van een bestemmingsplan. Het betreft een technisch rechtsgebied dat aaneenhangt van wettelijke en buitenwettelijk ficties. Mede door die ficties is de problematiek van onvergoedbaarheid van schaduwschade ontstaan: woningen kunnen door indicatief overheidshandelen, zoals de publicatie van bepaalde beleidsvoornemens of het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan, al in waarde dalen, terwijl deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking komt op het moment dat het door het indicatieve overheidshandelen aangekondigde bestemmingsplan daadwerkelijk is vastgesteld en in rechte onherroepelijk is geworden. Het gaat om een ernstig probleem, dat helaas door de wetgever nooit serieus is genomen. Sarah nam de problematiek wel serieus en schreef een mooie scriptie waarin zij uitlegt waardoor schaduwschade niet voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit zou kunnen worden opgelost.

Eline van Slijpe schreef onder begeleiding van Willemien den Ouden een scriptie die werd bekroond met de zilveren medaille. De aanleiding voor deze scriptie was dat in de literatuur zorgen zijn geuit over de verenigbaarheid van het hoorrecht in de Algemene wet bestuursrecht met het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Op basis van dit beginsel hebben geadresseerden van een besluit dat voor hen nadelig uitpakt het recht om hierover te worden gehoord in de bestuurlijke fase. Door meerdere auteurs is gepleit voor codificering van het verdedigingsbeginsel in de Awb. In haar scriptie heeft Eline onderzocht of die zorgen terecht zijn en of codificatie een passende oplossing is.

De afdeling Staats- en bestuursrecht is trots op Sarah en Eline en feliciteert hen graag met hun mooie prestatie. Ook feliciteert zij graag de winnaar van de bronzen medaille, Martin Hiess, die zijn scriptie onder begeleiding van Vasiliki Kosta schreef bij de afdeling Europees recht. De uitreiking van de scriptieprijzen kan hier worden teruggekeken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.