Universiteit Leiden

nl en

Den Ouden en Schuurmans spreken op symposium Liberalisering en privatisering in het bestuursrecht bij de Raad van State

Vrijdag 28 oktober 2016 vond op de Raad van State het symposium ‘De gevolgen van privatisering en liberalisering voor de rechtsbescherming door de bestuursrechter’ plaats. De Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en de Raad van State organiseerden gezamenlijk dit symposium, ter afscheid van Maria Schreuder-Vlasblom, zowel als bijzonder hoogleraar Bestuursprocesrecht als Staatsraad. Willemien den Ouden en Ymre Schuurmans, beiden hoogleraar Staats- en bestuursrecht, verzorgden beiden een voordracht op dit symposium.

Willemien den Ouden belichtte onder de titel ‘het coöperatieve bestuursorgaan’ moderne vormen van privatisering van delen van de publieke taak. Door ontwikkelingen als burgerparticipatie, doe-democratie en het ‘right to challenge’ worden veel beslissingen over publieke gelden inmiddels genomen door burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen. Met de invulling van het b-bestuursorgaan begrip bepaalt de bestuursrechter zelf of deze beslissingen onder zijn rechtsmacht vallen én of deze publiekrechtelijk zijn genormeerd.  

Ymre Schuurmans liet de ontwikkelingen in particuliere recherche in het bestuurlijk domein zien. Vooral in de sociale zekerheid worden regelmatig particuliere recherchebureaus ingeschakeld om fraudeonderzoek te verrichten. Ymre besprak de mogelijkheid om deze bedrijven als toezichthouder aan te wijzen en onder welke voorwaarden door hen vergaard bewijsmateriaal in de bestuursrechtelijke procedure kan worden gebruikt.

Alle bijdragen aan het symposium zullen binnenkort als publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht verschijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.