Universiteit Leiden

nl en

Tweede studiebijeenkomst over financieren in netwerken

In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen maatschappelijke vraagstukken oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. De gevolgen en uitdagingen voor de verantwoordings- en controlesystemen houden verschillende instellingen bezig.

Op 21 februari jl. organiseerden de Universiteit Leiden, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een leersessie. Het doel van deze bijeenkomst was te weten te komen welke wensen overheidsinstellingen hebben voor het opereren in netwerken en dan vooral voor kaderstelling en (bij)sturing en wat de gevolgen zijn voor de verantwoordings- en controlesystemen. De uitdaging is om te zorgen voor flexibiliteit en een doelmatige besteding van publieke gelden in een efficiënt systeem. Ambtenaren met verschillende achtergronden van de provincie Noord-Brabant, de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en experts van de Universiteit Leiden en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben zich een middag over dit vraagstuk gebogen.

Routekaart voor publieke financiering

De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt in een zogenaamde routekaart die door Catheel Pino en Willemien den Ouden wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. Deze methodiek zal bijdragen aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Gedurende het onderzoekstraject zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met andere overheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.