Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. J.C.A. van Dam MA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6642-7600

Sinds november 2021 is Clara werkzaam bij de Raad van State, waar zij adviseert over Europeesbestuursrechtelijke vraagstukken aan de Commissie recht van de Europese Unie en  lid is van de ‘Kennisunit’, de unit die onderzoek doet naar bestuurs(proces)rechtelijke vragen en ontwikkelingen.

Clara is tevens als gastmedewerker verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Voorheen, na afronding van haar promotieonderzoek, vervulde Clara de functie van universitair docent. Clara’s (onderzoeks- en onderwijs)belangstelling gaat uit naar ontwikkelingen die raken aan de Europeanisering van het nationale bestuursrecht in de EU-lidstaten.

Promotieonderzoek

Op 11 februari 2020 promoveerde Clara  op het onderwerp ‘Guidance documents of the European Commission in the Dutch legal order’. Het proefschrift brengt in kaart op welke wijze wetgever, bestuur en rechter in Nederland omgaan met guidance documenten van de Europese Commissie en geeft een kritische analyse in het licht van rechtsbeginselen die bij de implementatie van het Unierecht in de Nederlandse rechtsorde in acht dienen te worden genomen. Die analyse laat zien dat de legitimiteit en effectiviteit van guidance documenten als implementatiehulpmiddel op het spel staat en leidt tot de conclusie dat de totstandkoming en toepassing van guidance dient te worden gestroomlijnd  ̶  niet alleen op het Europese maar ook op het nationale niveau. De hoogste tijd dus voor (meer) guidance voor guidance. De Nederlandse rechtsfiguur van de ‘beleidsregel’ en de ‘richtlijn’ kunnen daartoe als inspiratiebron dienen.

Tijdens haar promotieonderzoek liep Clara stage bij de Europese Commissie bij het Directoraat-Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, op het terrein van de directe betalingen (september 2015 - februari 2016). Daar bracht zij de verschillende guidance documenten op het terrein van de directe betalingen in kaart en werkte zij aan een ‘guide for guidance’ met spelregels en beginselen voor het aannemen en opstellen van guidance documenten. Ook nam Clara deel aan de Academy of European Law Summer School aan het European University Institute in Florence (2014) en volgde zij de Summer School in Methods and Techniques; Process Tracing Methodology aan het European Consortium of Political Research (Ljubljana, 2014). In de zomer van 2017 coördineerde zij de organisatie van de Summer Course over de Europeanisering van nationaal bestuursrecht die in de zomer van 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Clara studeerde Rechten en Politicologie. Zij voltooide de bachelor in beide studierichtingen cum laude aan de Universiteit Leiden, en behaalde vervolgens het masterdiploma Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (2012; cum laude). In het studiejaar 2012-2013 volgde Clara de master European Political and Administrative Studies aan het College of Europe in Brugge (mention très bien).

Clara is lid van de redactie van het Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr) en van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Europees Recht (NVER). Daarnaast was Clara betrokken bij de organisatie van het Young FIDE Seminar en van het FIDE Congres dat plaatsvond van 12-15 mei 2020 in Den Haag. Van November 2014 tot November 2017 was Clara bestuurslid van de STudiekring Europees Recht.

Onderwijs

Als universitair docent vervulde Clara verschillende onderwijs- en coördinatietaken op het terrein van het Nederlandse en Europese bestuursrecht en verzorgde zij regelmatig colleges over het gebruik van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderzoek.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

Activiteiten

  • Redactielid Nederlandse tijdschrift voor Europees recht Lid van de redactie (beoordeling artikelen en verwerven van kopij/auteurs)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.