Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. J.C.A. van Dam MA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6642-7600

Clara is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Clara van Dam

Clara van Dam is universitair docent aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Clara’s onderzoek richt zich in het bijzonder op informele sturingsmechanismen op Europees en nationaal niveau. Haar belangstelling gaat in meer algemene zin uit naar ontwikkelingen die raken aan de Europeanisering van het bestuursrecht in de EU-lidstaten.

Clara studeerde Rechten en Politicologie. Zij voltooide de bachelor in beide studierichtingen cum laude aan de Universiteit Leiden, en behaalde vervolgens het masterdiploma Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (2012; cum laude). In het studiejaar 2012-2013 volgde Clara de master European Political and Administrative Studies aan het College of Europe in Brugge (mention très bien).

In september 2013 ontving Clara de Meijersbeurs van de Universiteit Leiden en startte zij met haar promotieonderzoek aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Op 11 februari 2020 verdedigde zij haar proefschrift ‘Guidance documents of the European Commission in the Dutch legal order’. Het proefschrift brengt in kaart op welke wijze wetgever, bestuur en rechter in Nederland omgaan met guidance documenten van de Europese Commissie en geeft een kritische analyse in het licht van rechtsbeginselen die bij de implementatie van het Unierecht in de Nederlandse rechtsorde in acht dienen te worden genomen. Die analyse laat zien dat de legitimiteit van guidance op het spel staat.

Tijdens haar promotieonderzoek liep Clara stage bij de Europese Commissie bij het Directoraat-Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, op het terrein van de directe betalingen (september 2015 - februari 2016). Daar bracht zij de verschillende guidance documenten op het terrein van de directe betalingen in kaart en werkte zij aan een ‘guide for guidance’ met spelregels en beginselen voor het aannemen en opstellen van guidance documenten.

Gedurende haar promotietraject deel aan de Academy of European Law Summer School aan het European University Institute in Florence (2014) en volgde zij de Summer School in Methods and Techniques; Process Tracing Methodology aan het European Consortium of Political Research (Ljubljana, 2014).

In de zomer van 2017 coördineerde zij de organisatie van de Summer Course over de Europeanisering van nationaal bestuursrecht die in de zomer van 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Sinds november 2014 is Clara lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Europees Recht (NVER). Daarnaast is Clara als lid van het FIDE bestuur betrokken bij de organisatie van het Young FIDE Seminar en van het FIDE Congres dat plaats zal vinden van 12-15 mei 2020 in Den Haag. Van November 2014 tot November 2017 was Clara bestuurslid van de STudiekring Europees Recht.

Onderwijs

Clara vervult verschillende onderwijs- en coördinatietaken op het terrein van het Nederlandse en Europese bestuursrecht en verzorgt regelmatig colleges over het gebruik van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderzoek. Op dit moment verricht zij onderwijs- en coördinatietaken in de volgende vakken:

  • Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht (Master 10 ECTS)
  • Bestuursrecht Bachelor 2 (5 ECTS)
  • Begeleiding van bachelorscripties
  • Begeleiding van masterscripties

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

  • Redactielid Nederlandse tijdschrift voor Europees recht Lid van de redactie (beoordeling artikelen en verwerven van kopij/auteurs)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.