Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam

Docent

Naam
J.C.A. van Dam LLM
Telefoon
+31 71 527 1389
E-mail
j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl

Clara is als promovenda en docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Clara van Dam

Achtergrond

Clara studeerde Rechten en Politicologie. Zij behaalde haar master diploma Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (2012; cum laude) en volgde het master programma European Political and Administrative Studies aan het College of Europe in Brugge (2013).

Onderzoek

Sinds september 2013 verricht Clara promotieonderzoek naar de rol van guidance documenten van de Europese Commissie in de implementatie van het Europese Recht in de nationale rechtsorde. Hoe gaan de nationale wetgever, bestuur en rechter met guidance documenten om? En wat zijn daarvan de juridische implicaties? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert Clara het gebruik van guidance documenten op drie rechtsterreinen: Europese landbouwsubsidies, het vrij verkeer van personen en de Habitatrichtlijn.

Onderwijs

Clara doceert het vaak ‘Inleiding Bestuursrecht’ in het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Overig

Clara liep stage bij de Europese Commissie bij het Directoraat Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, op het terrein van de directe betalingen (september 2015 - februari 2016). Ze volgde de Academy of European Law Summer School aan het European University Institute in Florence (2014), en nam deel aan de Summer School in Methods and Techniques; Process Tracing Methodology; European Consortium of Political Research (Ljubljana, 2014).

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.20

Contact

Publicaties

  • Studiekring Europees Recht (STER) stuurgroeplid
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Bestuurslid